Quyết định 2245/QĐ-KTNN

Quyết định 2245/QĐ-KTNN năm 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

Nội dung toàn văn Quyết định 2245/QĐ-KTNN 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN chức năng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V


KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2245/QĐ-KTNN

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

SỬA ĐỔI QUYẾT ĐỊNH SỐ 601/QĐ-KTNN NGÀY 02/8/2006 CỦA TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ TỔ CHỨC CỦA KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC CHUYÊN NGÀNH V

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Kiểm toán nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 916/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 15 tháng 9 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về cơ cấu tổ chức của Kiểm toán nhà nước;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ và Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi Khoản 2, Điều 3 Quyết định số 601/QĐ-KTNN ngày 02/8/2006 của Tổng Kiểm toán nhà nước quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V:

“2. Tổ chức của Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V gồm các phòng cụ thể như sau:

a) Phòng Tổng hợp;

b) Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 1;

c) Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 2;

d) Phòng Kiểm toán đầu tư dự án 3;

đ) Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 1;

e) Phòng Kiểm toán doanh nghiệp 2;

g) Phòng Kiểm toán hoạt động.

Phòng có Trưởng phòng, các Phó trưởng phòng, các công chức và người lao động. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức công chức lãnh đạo cấp phòng thực hiện theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Kiểm toán nhà nước.

Việc thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, đổi tên các phòng thuộc đơn vị do Tổng Kiểm toán nhà nước quyết định theo đề nghị của Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V và Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ.

Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của từng phòng do Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V quy định sau khi có ý kiến phê duyệt của Tổng Kiểm toán nhà nước.”

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Kiểm toán trưởng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V, Chánh Văn phòng Kiểm toán nhà nước, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Kiểm toán nhà nước và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước;
- Văn phòng Đảng - Đoàn thể;
- Lưu: VT, TCCB (04).

TỔNG KIỂM TOÁN NHÀ NƯỚC
Nguyễn Hữu Vạn

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2245/QĐ-KTNN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2245/QĐ-KTNN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/12/2014
Ngày hiệu lực29/12/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2245/QĐ-KTNN

Lược đồ Quyết định 2245/QĐ-KTNN 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN chức năng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2245/QĐ-KTNN 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN chức năng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2245/QĐ-KTNN
        Cơ quan ban hànhKiểm toán Nhà nước
        Người kýNguyễn Hữu Vạn
        Ngày ban hành29/12/2014
        Ngày hiệu lực29/12/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Kế toán - Kiểm toán
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2245/QĐ-KTNN 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN chức năng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2245/QĐ-KTNN 2014 sửa đổi Quyết định 601/QĐ-KTNN chức năng Kiểm toán nhà nước chuyên ngành V

            • 29/12/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/12/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực