Quyết định 2247/QĐ-UBND

Quyết định 2247/QĐ-UBND năm 2013 công nhận trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông đạt chuẩn quốc gia do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2247/QĐ-UBND 2013 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2247/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 08 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VÀ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 1777/TTr-SGDĐT ngày 04/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận và công nhận lại các trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông sau đây đạt chuẩn quốc gia;

1. Công nhận các trường THCS đạt chuẩn quốc gia:

- Trường THCS Phú Hội - huyện Đức Trọng;

- Trường phổ thông Dân tộc nội trú Di Linh;

- Trường THCS Hòa Ninh - huyện Di Linh.

2. Công nhận lại các trường THCS và THPT đạt chuẩn quốc gia:

- Trường phổ thông Hermann Gmeiner;

- Trường THCS Phan Chu Trinh - thành phố Đà Lạt;

- Trường THCS Quang Trung - thành phố Bảo Lộc;

- Trường THCS Lộc Sơn - thành phố Bảo Lộc.

Thời hạn công nhận là 05 năm kể từ ngày ký quyết định công nhận.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch UBND các huyện: Đức Trọng, Di Linh, thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và Hiệu trưởng các Trường THCS và THPT tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu: VT, VX1.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2247/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2247/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/11/2013
Ngày hiệu lực08/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2247/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2247/QĐ-UBND 2013 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2247/QĐ-UBND 2013 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2247/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành08/11/2013
        Ngày hiệu lực08/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2247/QĐ-UBND 2013 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2247/QĐ-UBND 2013 công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Lâm Đồng

            • 08/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực