Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT

Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT về vùng nước các Cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi và khu vực trách nhiệm của Cảng vụ Quảng Ngãi do Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải ban hành

Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi đã được thay thế bởi Quyết định 03/2007/QĐ-BGTVT công bố vùng nước cảng biển địa phận tỉnh Quảng Ngãi khu vực quản lý Cảng vụ hàng hải Quảng Ngãi và được áp dụng kể từ ngày 16/02/2007.

Nội dung toàn văn Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********
Số: 225/2003/QĐ-BGTVTHà Nội, ngày 23 tháng 01 năm 2003 

QUYẾT ĐỊNH

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Điều 58 Bộ Luật Hàng Hải Việt Nam ngày 30 tháng 6 năm 1990;
Căn cứ Nghị định số 22/CP ngày 22 tháng 3 năm 1994 của Chính Phủ về nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm quản lý nhà nước và cơ cấu tổ chức bộ máy của Bộ Giao thông vận tải;
Căn cứ ý kiến của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tại Công văn số 785/UB ngày 04 tháng 6 năm 2002;
Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Vận tải và Cục trưởng Cục Hàng Hải Việt Nam;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay công bố vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi bao gồm:

1. Vùng nước trước cầu cảng Dung Quất, Sa Kỳ.

2. Vùng nước các tuyến luồng hàng hải, vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão thuộc khu vực cảng biển Dung Quất, Sa Kỳ.

3. Vùng nước trước cầu cảng và khu vực neo đậu, chuyển tải, tránh bão sẽ được công bố theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Phạm vi vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi tính theo mực nước thủy triều lớn nhất, được quy định như sau:

1. Khu vực cảng Dung Quất;

a) Ranh giới về phía biển: được giới  hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm DQ1, DQ2, DQ3, DQ4, có tọa độ sau đây:

- DQ1. 15023’42” N; 108044’24” E

- DQ2. 15027’30” N; 108044’24” E

- DQ3. 15027’30” N ; 108047’42” E

- DQ4. 15025’30” N ; 108047’42” E (phía Đông mũi Van Ca).

b) Ranh giới về phía đất liền: từ điểm DQ4 (mũi Vạn Ca) chạy dọc theo bờ biển về phía Tây, rồi xuống phía Nam, qua cửa sông Trà Bồng tới điểm DQ1

2. Khu vực cảng Sa Kỳ:

a) Ranh giới về phía biển: Là vùng nước được giới hạn bởi các đoạn thẳng nối các điểm SK1, SK2, SK3, SK4 có tọa độ sau đây:

- SK1. 15012’36” N; 108055’28” E

- SK2. 15012’36” N; 108056’06” E

- SK3. 15011’36” N; 108056’06” E

- SK4. 15012’00” N; 108054’48” E

b) Ranh giới về phía đất liền: từ hai điểm SK1, SK4 chạy về cửa sông Sa Kỳ, sau đó chạy theo hai bờ sông Sa Kỳ, nối tiếp tới hai bờ sông Châu Me và sông Bài Ca:

- Từ hai bờ sông Châu Me chạy dọc đến đường thẳng cắt ngang sông, song song và cách cống Tân Đức 100 mét về phía hạ lưu.

- Từ hai bờ sông Bài Ca chạy dọc tới đường thẳng cắt ngang sông tại hai điểm BC1, BC2 có tọa độ sau đây:

+ BC1. 15012’42” N; 108054’00” E

+ BC2. 15013’06” N; 108054’00” E

Điều 3: Vùng đón trả hoa tiêu, kiểm dịch, neo đậu, chuyển tải và tránh bão cho tầu thuyền vào các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi được quy định như sau:

1. Khu vực cảng Dung Quất:

a) Vùng đón trả hoa tiêu và kiểm dịch: Là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 01 hải lý, với tâm tại tọa độ: 15026’30” N; 108045’30” E

b) Khu vực neo đậu, chuyển tải và tránh bão: Là vùng nước được quy định tại khoản 1, Điều 2 của Quyết định này

2. Khu vực cảng Sa kỳ:

a) Vùng đón trả hoa tiêu và kiểm dịch: Là vùng nước được giới hạn bởi đường tròn bán kính 0,3 hải lý, với tâm tại tọa độ: 15012’18” N; 108055’42” E

b) Khu vực neo đậu, chuyển tải và tránh bão: Là vùng nước được quy định tại khoản 2, Điều 2 của Quyết định này.

Điều 4:

1. Cảng vụ Quảng Ngãi có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo quy định của Bộ luật Hàng hải Việt Nam và các văn bản pháp luật có liên quan đối với mọi hoạt động hàng hải tại vùng nước các cảng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi

2. Cảng vụ Quảng Ngãi căn cứ vào tình hình thực tế về thời tiết, sóng gió, mớn nước và trọng tải của tầu thuyền, chỉ định vị trí cụ thể cho tầu thuyền neo đậu, chuyển tải và tránh bão trong vùng nước quy định tại điển b khoản 1 và điểm b khoản 2, Điều 3 của Quyết định này, đảm bảo an toàn hàng hải và vệ sinh môi trường.

Điều 5: Ngoài phạm vi vùng nước quy định tại Điều 2 và Điều 3 của Quyết định này, Cảng vụ Quảng Ngãi còn có trách nhiệm quản lý nhà nước về trật tự an toàn hàng hải trong vùng biển thuộc địa phận tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 6: Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 7: Các Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng các Vụ thuộc Bộ, Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam, Cục trưởng Cục Đường sông Việt Nam, Giám đốc Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi, Giám đốc Cảng vụ Quảng Ngãi, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
THỨ TRƯỞNG
Phạm Thế Minh

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/2003/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu225/2003/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành23/01/2003
Ngày hiệu lực07/02/2003
Ngày công báo25/03/2003
Số công báoSố 17
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2007
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/2003/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu225/2003/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýPhạm Thế Minh
        Ngày ban hành23/01/2003
        Ngày hiệu lực07/02/2003
        Ngày công báo25/03/2003
        Số công báoSố 17
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 16/02/2007
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 225/2003/QĐ-BGTVT vùng nước cảng biển thuộc địa phận tỉnh quảng ngãi khu vực trách nhiệm cảng vụ Quảng Ngãi