Quyết định 225/QĐ-UB

Quyết định 225/QĐ-UB năm 1991 ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã được thay thế bởi Quyết định 15/2006/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản đất đai UBND thành phố không phù hợp pháp luật hiện hành và được áp dụng kể từ ngày 18/02/2006.

Nội dung toàn văn Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 225/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 1991

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC UỶ QUYỀN CHO TRƯỞNG BAN QUẢN LÝ RUỘNG ĐẤT TP CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 30 tháng 6 năm 1989;
- Căn cứ Luật đất đai ngày 29 tháng 12 năm 1987;
- Căn cứ quyết định số 201/QĐ-ĐKTK ngày 14-7-1989 của Tổng Cục quản lý ruộng đất về việc ban hành qui định cấp giấy giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;
- Xét tờ trình số 584/TT-RĐ ngày 23-5-1991 của Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố
;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay ủy quyền cho Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức và cá nhân có sử dụng đất hợp pháp trên địa bàn thành phố.

Điều 2. - Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố có thông báo hướng dẫn cụ thể về điều kiện, trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Tổng cục quản lý ruộng đất.

Điều 3. - Các đồng chí Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố, Giám đốc các Sở Ban Ngành có liên quan, Chủ tịch ủy ban nhân dân các quận huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3
- TT/TU-TT/HĐND-TP
-Thường trực ủy ban
-Phân Ban NT/TU
-Viện QH xây dựng
-VPUB (NN, TH, XD)
-Lưu

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Công Ái

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 225/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu225/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/07/1991
Ngày hiệu lực18/07/1991
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 225/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu225/QĐ-UB
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Công Ái
        Ngày ban hành18/07/1991
        Ngày hiệu lực18/07/1991
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Bất động sản
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 18/02/2006
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 225/QĐ-UB ủy quyền Trưởng Ban quản lý ruộng đất thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất