Quyết định 2251/QĐ-BKHCN

Quyết định 2251/QĐ-BKHCN năm 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2251/QĐ-BKHCN 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên


BỘ KHOA HỌC VÀ
CÔNG NGHỆ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/QĐ-BKHCN

Hà Nội, ngày 08 tháng 8 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN QUỐC GIA

BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006;

Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chun kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 78/2018/NĐ-CP ngày 16/5/2018 của Chính phủ sửa đổi, b sung một số điều của Nghị định số 127/2007/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;

Căn cứ Nghị định số 95/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Khoa học và Công nghệ;

Xét đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố 15 Tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) sau đây:

1.

TCVN 12046-1:2019 ISO 6326-1:2007

Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh – Phn 1: Giới thiệu chung

2.

TCVN 12046-5:2019 ISO 6326-5:1989

Khí thiên nhiên - Xác định các hợp chất lưu huỳnh - Phần 5: Phương pháp đt Lingener

3.

TCVN 12544-1:2019 ISO 6978-1:2003

Khí thiên nhiên - Xác định thủy ngân - Phần 1: Lấy mẫu thủy ngân bằng phương pháp hấp phụ hóa học i-ốt

4.

TCVN 12544-2:2019 ISO 6978-2:2003

Khí thiên nhiên - Xác định thy ngân - Phần 2: Lấy mẫu thy ngân bằng phương pháp tạo hỗn hống trên hp kim vàng/platin

5.

TCVN 12547:2019 ISO 11541:1997

Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước ở áp suất cao

6.

TCVN 12548:2019 ISO 13443:1996

Khí thiên nhiên - Điều kiện quy chiếu tiêu chuẩn

7.

TCVN 12549:2019 ISO 13734:2013

Khí thiên nhiên - Các hợp chất hữu cơ sử dụng làm chất tạo mùi - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử

8.

TCVN 12550:2019 ISO/TR 16922:2013

Khí thiên nhiên - Tạo mùi

9.

TCVN 12551:2019 ISO 18453:2004

Khí thiên nhiên - Sự tương quan giữa hàm lượng nước và điểm sương theo nước

10.

TCVN 12552:2019 ISO 19739:2004

Khí thiên nhiên - Xác định hp chất lưu huỳnh bằng phương pháp sắc ký khí

11.

TCVN 12546:2019 ISO 10715:1997

Khí thiên nhiên - Hướng dẫn lấy mẫu

12.

TCVN 12545-1:2019 ISO 10101-1:1993

Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 1: Yêu cầu chung

13.

TCVN 12545-2:2019 ISO 10101-2:1993

Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 2: Quy trình chuẩn độ

14.

TCVN 12545-3:2019 ISO 10101-3:1993

Khí thiên nhiên - Xác định hàm lượng nước bằng phương pháp Karl Fischer - Phần 3: Quy trình đo điện lượng

15.

TCVN 12553:2019 ASTMD 3588-98

Nhiên liệu dạng khí - Tính nhiệt trị, hệ số nén và khối lượng riêng tương đối

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Vụ PC;
- Lưu: VT, PC,TĐC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Văn Tùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2251/QĐ-BKHCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2251/QĐ-BKHCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/08/2019
Ngày hiệu lực08/08/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLĩnh vực khác
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2251/QĐ-BKHCN

Lược đồ Quyết định 2251/QĐ-BKHCN 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2251/QĐ-BKHCN 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2251/QĐ-BKHCN
        Cơ quan ban hànhBộ Khoa học và Công nghệ
        Người kýTrần Văn Tùng
        Ngày ban hành08/08/2019
        Ngày hiệu lực08/08/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLĩnh vực khác
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2251/QĐ-BKHCN 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2251/QĐ-BKHCN 2019 công bố Tiêu chuẩn quốc gia về khí thiên nhiên

            • 08/08/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 08/08/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực