Quyết định 2251/QĐ-UBND

Quyết định 2251/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020

Nội dung toàn văn Quyết định 2251/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị Lâm Đồng 2015


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2251/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 10 năm 2015

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT KẾ HOẠCH LỰA CHỌN NHÀ THẦU TƯ VẤN LẬP CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH LÂM ĐỒNG GIAI ĐOẠN 2014-2020

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Tiếp theo Quyết định số 2190/QĐ-UBND ngày 20/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về phê duyệt đề cương nhiệm vụ và kinh phí lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020;

Xét văn bản số 1059/TTr-SXD ngày 01/10/2015 của Sở Xây dựng về việc đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020, cụ thể như sau:

1. Chủ đầu tư: Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng.

2. Phần công việc không áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu có giá trị 92.472.762 đồng, bao gồm:

- Chi phí thẩm định: 74.272.762 đồng.

- Chi phí tổ chức hội nghị, hội thảo: 18.200.000 đồng.

3. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu:

- Tên gói thầu: Tư vấn lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2014-2020.

- Giá gói thầu: 1.485.455.238 đồng.

- Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu hạn chế.

- Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn 02 túi hồ sơ.

- Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 10 năm 2015.

- Loại hợp đồng: Trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 6 tháng.

4. Nguồn vốn thực hiện: Ngân sách tỉnh.

Điều 2. Chủ đầu tư có trách nhiệm căn cứ nội dung quyết định này và các quy định hiện hành của nhà nước để tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông Vận tải, Công Thương, Thông tin và Truyền thông, Tài nguyên và Môi trường, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Kho Bạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- Lưu: VT, XD2.

CHỦ TỊCH




Đoàn Văn Việt

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2251/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2251/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/10/2015
Ngày hiệu lực20/10/2015
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2251/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2251/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị Lâm Đồng 2015


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2251/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị Lâm Đồng 2015
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2251/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýĐoàn Văn Việt
        Ngày ban hành20/10/2015
        Ngày hiệu lực20/10/2015
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2251/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị Lâm Đồng 2015

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2251/QĐ-UBND lựa chọn nhà thầu tư vấn lập chương trình phát triển đô thị Lâm Đồng 2015

            • 20/10/2015

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 20/10/2015

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực