Quyết định 226/QĐ-UBND

Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang

Nội dung toàn văn Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 226/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 29 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP TRUNG TÂM PHÁP Y TỈNH BẮC GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20/6/2012;

Căn cứ Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ Quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Quyết định 26/2013/QĐ-UBND ngày 23/01/2013 của UBND tỉnh ban hành quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức Nhà nước tỉnh Bắc Giang;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 76/TTr-SNV ngày 21/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang (gọi tắt là Trung tâm Pháp y). Tên tiếng anh: Bac Giang province Medico-legal identifical center.

- Trụ sở: Đặt tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Trước mắt, nơi làm việc của Trung tâm bao gồm: Khoa Giải phẫu bệnh và nhà Đại thể của Bệnh viện đa khoa tỉnh.

- Trang thiết bị làm việc: Khi mới thành lập, Trung tâm được sử dụng trang thiết bị hiện có của Khoa Giải phẫu bệnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Điều 2. Vị trí, chức năng

1. Trung tâm Pháp y là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Y tế, có chức năng thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp; chịu sự quản lý toàn diện của Sở Y tế, đồng thời chịu sự quản lý nhà nước của Sở Tư pháp về hoạt động giám định pháp y và sự chỉ đạo chuyên môn, nghiệp vụ chuyên ngành của Viện Pháp y quốc gia.

2. Trung tâm Pháp y có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản riêng tại Kho bạc Nhà nước theo quy định.

Điều 3. Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Thực hiện giám định pháp y theo quy định của pháp luật tố tụng và Luật Giám định tư pháp;

2. Nghiên cứu khoa học về pháp y;

3. Báo cáo Sở Y tế, Sở Tư pháp, Viện Pháp y Quốc gia về hoạt động giám định pháp y trên địa bàn tỉnh;

4. Thực hiện dịch vụ giám định ngoài tố tụng về pháp y theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân;

5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của Giám đốc Sở Y tế.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức và biên chế

1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Trung tâm, gồm: Giám đốc và không quá 02 Phó Giám đốc. Giám đốc và các Phó Giám đốc Trung tâm là giám định viên chuyên trách do Giám đốc Sở Y tế bổ nhiệm sau khi thống nhất ý kiến với Giám đốc Sở Tư pháp và có ý kiến thỏa thuận của Giám đốc Sở Nội vụ.

b) Các tổ chức giúp việc gồm:

- Phòng Hành chính - Tổng hợp;

- Khoa Giám định;

- Khoa Xét nghiệm mô học.

2. Biên chế: Là biên chế sự nghiệp nằm trong tổng chỉ tiêu biên chế sự nghiệp của Sở Y tế được UBND tỉnh giao hàng năm. Trước mắt, khi thành lập điều chỉnh giảm 12 chỉ tiêu biên chế của Bệnh viện Đa khoa tỉnh được UBND tỉnh giao năm 2014 sang thuộc biên chế của Trung tâm (trong đó điều chuyển 08 viên chức đang làm việc tại Khoa Giải phẫu, Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang Trung tâm).

Điều 5. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Y tế, Sở Tư pháp, Sở Tài chính, Công an tỉnh, Kho bạc Nhà nước tỉnh; các cơ quan, đơn vị liên quan và Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang căn cứ Quyết định thi hành.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 5 (SNV 3b);
- Bộ Y tế; Bộ Tư pháp;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Lưu: VT, NC.
Bản điện tử:
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- LĐ VP, TH, VX.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/04/2014
Ngày hiệu lực29/04/2014
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật9 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu226/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Giang
        Người kýBùi Văn Hải
        Ngày ban hành29/04/2014
        Ngày hiệu lực29/04/2014
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật9 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2014 thành lập Trung tâm Pháp y tỉnh Bắc Giang

            • 29/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực