Quyết định 226/QĐ-UBND

Quyết định 226/QĐ-UBND năm 2008 thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng do Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 226/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 226/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 01 tháng 2 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG TRỌNG TÀI LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị định số 133/2007/NĐ-CP ngày 08/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động về giải quyết tranh chấp lao động;
Căn cứ Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của Hội đồng Trọng tài lao động;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 23/TTr-LĐTBXH ngày 04/1/2008 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng (sau đây gọi tắt là Hội đồng) gốm các thành viên có tên sau:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Xuân Giới, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

2. Thư ký Hội đồng: Ông Nguyễn Tiến Nhẫn, Phó Trưởng phòng Phòng Dạy nghề, Sở Lao động Thương binh và Xã hội.

3. Thành viên khác của Hội đồng:

- Ông Đỗ Văn Bào, Phó Giám đốc Trung tâm Tư vấn pháp luật Liên đoàn Lao động thành phố.

- Ông Nguyễn An Duyên, Trưởng phòng Hội viên - đào tạo, Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại Hải Phòng.

- Ông Vũ Đình Minh, Uỷ viên Ban chấp hành Hội Luật gia Hải Phòng.

Điều 2. Nhiệm kỳ của Hội đồng là ba (03) năm từ ngày Quyết định có hiệu lực thi hành.

Điều 3. Nhiệm vụ của Chủ tịch, Thư ký và thành viên khác của Hội đồng thực hiện theo quy định tại Thông tư số 23/2007/TT-BLĐTBXH ngày 23/10/2007 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các cấp và các ông có tên tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Trịnh Quang Sử

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 226/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu226/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/02/2008
Ngày hiệu lực01/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 226/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 226/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 226/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu226/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hải Phòng
        Người kýTrịnh Quang Sử
        Ngày ban hành01/02/2008
        Ngày hiệu lực01/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcLao động - Tiền lương
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật17 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 226/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 226/QĐ-UBND thành lập Hội đồng Trọng tài Lao động thành phố Hải Phòng

            • 01/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực