Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn đầu tư cho công trình, dự án trên địa bàn huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh rút vốn bổ sung đầu tư công trình dự án Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 11 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN ĐẦU TƯ CHO CÁC CÔNG TRÌNH, DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phân bổ nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2011 cho các chương trình, dự án đã thực hiện trong năm 2012;

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư và trả nợ vốn vay tín dụng ưu đãi để thực hiện kiên cố hóa kênh mương, đầu tư các dự án đường giao thông nông thôn năm 2013 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Xét đề nghị của UBND huyện Lâm Hà tại Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 03/5/2013, Tờ trình số 67/TTr-UBND ngày 29/5/2013 và Tờ trình số 102/TTr-UBND ngày 23/8/2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 246/TTr-KHĐT ngày 05 tháng 11 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Điều chỉnh rút vốn, bổ sung vốn đầu tư cho các công trình, dự án trên địa bàn huyện Lâm Hà, như sau:

1. Rút vốn đầu tư các công trình, dự án: 7.519 triệu đồng; trong đó:

- Nguồn ngân sách tập trung: 1.000 triệu đồng;

- Nguồn vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn: 4.500 triệu đồng;

- Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2011: 2.019 triệu đồng;

2. Bổ sung vốn cho các công trình, dự án: 7.519 triệu đồng.

(Chi tiết danh mục rút vốn, bổ sung vốn cho các công trình, dự án: theo Phụ lục kèm theo).

3. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định số 2481/QĐ-UBND ngày 05/12/2012, Quyết định số 92/QĐ-UBND ngày 17/01/2013 và Quyết định số 474/QĐ-UBND ngày 12/3/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Giáo dục và Đào tạo; Kho bạc Nhà nước Lâm Đồng; Chủ tịch UBND huyện Lâm Hà, Chủ đầu tư các công trình nêu tại Điều 1 và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 2;
- Các PVP;
- Lưu VT, KH, GT, VX1.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

PHỤ LỤC

DANH MỤC CHI TIẾT RÚT VỐN, BỔ SUNG VỐN CHO CÁC CÔNG TRÌNH NĂM 2013 TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN LÂM HÀ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2263/QĐ-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2013 của UBND tỉnh)

STT

Tên dự án

Địa điểm đầu tư

Tổng mức đầu tư

KH bố trí vốn năm 2013

Rút vốn

Bổ sung vốn

Chủ đầu tư

Tổng cộng

 

 

 

7.519

7.519

 

I

Nguồn ngân sách tập trung

 

 

 

1.000

1.000

 

1

Nâng cấp đường Phúc Thọ - Làng 2

Lâm Hà

22.765

10.000

1.000

 

UBND huyện Lâm Hà

2

Nâng cấp đường Gia Lâm - Đông Thanh - Nam Ban

Lâm Hà

34.534

 

 

1.000

UBND huyện Lâm Hà

II

Nguồn vốn vay kiên cố hóa kênh mương và giao thông nông thôn

 

 

 

4.500

4.500

 

1

Đường GTNT Tân Văn đi Tân Hà

Lâm Hà

10.320

4.500

4.500

 

UBND huyện Lâm Hà

2

Đường GTNT từ thôn Lâm Bô, xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà đi xã Đạ K'Nàng, huyện Đam Rông

Lâm Hà

15.281

 

 

4.500

UBND huyện Lâm Hà

III

Nguồn tăng thu ngân sách địa phương năm 2011

 

 

 

2.019

2.019

 

1

Trường mầm non 1, xã Đinh Văn

Lâm Hà

13.986

3.086

1.539

 

UBND huyện Lâm Hà

2

Trường mẫu giáo Tân Hà, Huyện Lâm Hà

Lâm Hà

14.863

2.276,266

480

 

UBND huyện Lâm Hà

3

Trường mẫu giáo Đan Phượng, huyện Lâm Hà

Lâm Hà

12.090

 

 

2.019

UBND huyện Lâm Hà

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/11/2013
Ngày hiệu lực11/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh rút vốn bổ sung đầu tư công trình dự án Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

    Văn bản sửa đổi, bổ sung

      Văn bản bị đính chính

        Văn bản được hướng dẫn

          Văn bản đính chính

            Văn bản bị thay thế

              Văn bản hiện thời

              Quyết định 2263/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh rút vốn bổ sung đầu tư công trình dự án Lâm Đồng
              Loại văn bảnQuyết định
              Số hiệu2263/QĐ-UBND
              Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
              Người kýPhạm S
              Ngày ban hành11/11/2013
              Ngày hiệu lực11/11/2013
              Ngày công báo...
              Số công báo
              Lĩnh vựcĐầu tư, Tài chính nhà nước, Xây dựng - Đô thị
              Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
              Cập nhật11 năm trước

              Văn bản thay thế

                Văn bản được dẫn chiếu

                  Văn bản hướng dẫn

                    Văn bản được hợp nhất

                      Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh rút vốn bổ sung đầu tư công trình dự án Lâm Đồng

                      Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-UBND 2013 điều chỉnh rút vốn bổ sung đầu tư công trình dự án Lâm Đồng

                      • 11/11/2013

                        Văn bản được ban hành

                        Trạng thái: Chưa có hiệu lực

                      • 11/11/2013

                        Văn bản có hiệu lực

                        Trạng thái: Có hiệu lực