Quyết định 2263/QĐ-UBND

Quyết định 2263/QĐ-UBND năm 2019 về Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 Danh mục đập hồ chứa thủy điện lớn vừa nhỏ tỉnh Bắc Kạn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2263/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 11 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN, VỪA, NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số: 114/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ về Quản lý an toàn đập, hồ chứa nước;

Căn cứ Thông tư số: 09/2019/TT-BCT ngày 08 ngày 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Công thương Quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa thủy điện;

Xét đề nghị của Sở Công thương tại Tờ trình số: 472/TTr-SCT ngày 07 tháng 11 năm 2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục đập, hồ chứa thủy điện lớn, vừa, nhỏ trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Công thương; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện: Ngân Sơn, Bạch Thông, Chợ Đồn; các tổ chức, cá nhân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Quang Tuyên

 

DANH MỤC

ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN, VỪA, NHỎ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN
(Kèm theo Quyết định số: 2263/QĐ-UBND ngày 15 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn)

STT

Tên đập, hồ chứa thủy điện

Địa điểm xây dựng

Dung tích (triệu m3)

Chiều cao đập (m)

Chiều dài đập (m)

Hình thức tràn xả lũ

I. DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN LỚN

 

1

Thượng Ân

Xã Thượng Ân, huyện Ngân Sơn

0,111

18

42,5

Tràn tự do

II. DANH MỤC ĐẬP, HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN VỪA

1

Nậm Cắt

Xã Đôn Phong, huyện Bạch Thông

0,177

14,8

28,5

Tràn tự do

2

Tà Làng

Xã Bằng Phúc, huyện Chợ Đồn

0,113

14

32

Tràn tự do

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2263/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành15/11/2019
Ngày hiệu lực15/11/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtTháng trước
(18/12/2019)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2263/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 Danh mục đập hồ chứa thủy điện lớn vừa nhỏ tỉnh Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 Danh mục đập hồ chứa thủy điện lớn vừa nhỏ tỉnh Bắc Kạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2263/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
        Người kýĐinh Quang Tuyên
        Ngày ban hành15/11/2019
        Ngày hiệu lực15/11/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtTháng trước
        (18/12/2019)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 Danh mục đập hồ chứa thủy điện lớn vừa nhỏ tỉnh Bắc Kạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2263/QĐ-UBND 2019 Danh mục đập hồ chứa thủy điện lớn vừa nhỏ tỉnh Bắc Kạn

            • 15/11/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 15/11/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực