Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL

Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL năm 2016 đính chính Thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL sửa đổi Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phổ biến phim kèm theo Quyết định 49/2008/QĐ-BVHTTDL do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL đính chính thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL giấy phép phổ biến phim 2016


BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO
VÀ DU LỊCH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 227/QĐ-BVHTTDL

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 12/2015/TT-BVHTTDL NGÀY 11/12/2015 CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ THẨM ĐỊNH VÀ CẤP GIẤY PHÉP PHỔ BIẾN PHIM BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 49/2008/QĐ-BVHTTDL NGÀY 09/7/2008

BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 76/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính Thông tư số 12/2015/TT-BVHTTDL ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Ththao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thẩm định và cấp giấy phép phbiến phim ban hành kèm theo Quyết định số 49/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 9/7/2008 như sau:

Thay cụm từ: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2016” tại Điều 2 thành cụm từ: “Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG
Hoàng Tuấn Anh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 227/QĐ-BVHTTDL

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu227/QĐ-BVHTTDL
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/01/2016
Ngày hiệu lực18/01/2016
Ngày công báo24/02/2016
Số công báoTừ số 105 đến số 106
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 227/QĐ-BVHTTDL

Lược đồ Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL đính chính thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL giấy phép phổ biến phim 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL đính chính thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL giấy phép phổ biến phim 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu227/QĐ-BVHTTDL
       Cơ quan ban hànhThể thao và Du lịch, Bộ Văn hoá
       Người ký***, Hoàng Tuấn Anh
       Ngày ban hành18/01/2016
       Ngày hiệu lực18/01/2016
       Ngày công báo24/02/2016
       Số công báoTừ số 105 đến số 106
       Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL đính chính thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL giấy phép phổ biến phim 2016

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 227/QĐ-BVHTTDL đính chính thông tư 12/2015/TT-BVHTTDL giấy phép phổ biến phim 2016

           • 18/01/2016

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 24/02/2016

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 18/01/2016

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực