Quyết định 2270/QĐ-UBND

Quyết định 2270/QĐ-UBND phê duyệt bổ sung giá bán lẻ tối đa mặt hàng lúa giống thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2270/QĐ-UBND bổ sung giá bán lẻ tối đa lúa giống chỉ tiêu trợ giá nhà nước Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2270/-UBND

Lâm Đồng, ngày 19 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỔ SUNG GIÁ BÁN LẺ TỐI ĐA MẶT HÀNG LÚA GIỐNG THUỘC CHỈ TIÊU TRỢ GIÁ CỦA NHÀ NƯỚC NĂM 2016

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 2670/QĐ-UBND ngày 11/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2016;

Tiếp theo Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt giá bán lẻ tối đa, mức trợ giá và chi phí lưu thông mặt hàng ngô giống, lúa giống thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2016;

Xét đề nghị Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bổ sung giá bán lẻ tối đa mặt hàng lúa giống thuộc chỉ tiêu trợ giá của nhà nước năm 2016, như sau:

1. Giá bán lẻ tối đa lúa giống:

STT

Chủng loại

Giá bán lẻ tối đa (đ/kg)

1

PC6XN

13.000

2

SV181XN

13.100

Điều 2. Các nội dung khác thực hiện theo Quyết định s714/QĐ-UBND ngày 01/4/2016 của UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các sở: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương; Trưởng Ban Dân tộc; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc và Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành từ ngày

 


Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- LĐVP và CV: TC;
- Lưu: VT, NN.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm S

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2270/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2270/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành19/10/2016
Ngày hiệu lực19/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2270/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2270/QĐ-UBND bổ sung giá bán lẻ tối đa lúa giống chỉ tiêu trợ giá nhà nước Lâm Đồng 2016


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2270/QĐ-UBND bổ sung giá bán lẻ tối đa lúa giống chỉ tiêu trợ giá nhà nước Lâm Đồng 2016
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2270/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýPhạm S
       Ngày ban hành19/10/2016
       Ngày hiệu lực19/10/2016
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước
       Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2270/QĐ-UBND bổ sung giá bán lẻ tối đa lúa giống chỉ tiêu trợ giá nhà nước Lâm Đồng 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2270/QĐ-UBND bổ sung giá bán lẻ tối đa lúa giống chỉ tiêu trợ giá nhà nước Lâm Đồng 2016

            • 19/10/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 19/10/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực