Quyết định 2273/QĐ-UBND

Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 công bố văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực thi hành do quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thạnh Hồ Chí Minh


ỦY BAN NHÂN DÂN
QUẬN BÌNH THẠNH

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2273/QĐ-UBND

Bình Thạnh, ngày 14 tháng 04 năm 2014

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH

Căn cứ Luât Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 26/2008/NQ-QH12 ngày 15 tháng 11 năm 2008 của Quốc hội về thí điểm không tổ chức Hội đồng nhân dân huyện, quận, phường;

Căn cứ Nghị quyết số 725/2009/UBTVQH12 ngày 16 tháng 01 năm 2009 của y ban thường vụ Quốc hội về việc điều chỉnh nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và quy định nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của UBND huyện, quận, phường nơi không tổ chức HĐND huyện, quận, phường;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2006/NĐ-CP ngày 06 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày số 06 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 75/2011/NĐ-CP ngày 22 tháng 11 năm 2011 của y ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 07/2012/QĐ-UBND ngày 24/9/2012 của UBND quận Bình Thạnh về ban hành Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn quận Bình Thạnh;

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Tư pháp tại Tờ trình số 06/TTr-TP ngày 10 tháng 4 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay công bố 08 Nghị quyết của Hội đồng nhân dân và 01 Chỉ thị của Ủy ban nhân dân quận Bình Thạnh ban hành hết hiệu lực thi hành (theo danh mục đính kèm).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực ktừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND quận, Trưởng Phòng Tư pháp quận, các phòng, ban, đơn vị quận và các Chủ tịch UBND phường có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- UBND Thành phố;
-
Sở Tư pháp;
- Trung tâm công báo Thành phố;
- Bí thư và các Phó Bí thư Quận ủy;
- Chủ tịch và các Phó CT. UBND quận;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thu Hà

 

DANH MỤC

VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN BÌNH THẠNH BAN HÀNH HẾT HIỆU LỰC NĂM 2014

STT

S, ký hiệu

Ngày ban hành

Trích yếu nội dung

Ghi chú

NGHỊ QUYẾT

NĂM 1992

1

25/NQ-Khóa VI

24/10/1992

Về việc lp lại trật tự trong XD và giao thông trên địa bàn quận

Hết hiệu lực thời gian

NĂM 1993

2

29/NQ-Khóa VI

05/5/1993

Về công tác bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em và hoạt động y tế ở cơ sở

Hết hiệu lực thời gian

3

30/NQ-Khóa VI

05/5/1993

Về việc tiếp tục lập lại trật tự giao thông trên địa bàn quận

Hết hiệu lực thời gian

NĂM 1994

4

38/NQ-Khóa VI

22/01/1994

Về việc kiểm điểm hoạt động năm 1993 và nhiệm vụ, kinh phí hoạt động năm 1994 của HĐND quận Bình Thạnh

Hết hiệu lực thời gian

NĂM 1997

5

07/NQ-Khóa VII

22/02/1997

Về nội dung và kinh phí hoạt động HĐND quận Bình Thạnh

Hết hiệu lực thời gian

6

09/NQ-Khóa VII

22/02/1997

Về ngăn chặn và bài trừ tệ nạn xã hội

Hết hiệu lực thời gian

7

12/NQ-Khóa VII

09/8/1997

Về cải thiện điều kiện vệ sinh, môi trường trên địa bàn quận

Hết hiệu lực thời gian

NĂM 2001

8

06/2001/NQ-KVIII

23/3/2001

Về việc đẩy mạnh thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

Hết hiệu lực thời gian

NĂM 2013

CHỈ THỊ

9

15/2013/CT-UBND-M

 

Chỉ thị về việc thc hiện công tác quốc phòng địa phương năm 2013

Còn hiệu lực

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2273/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2273/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành14/04/2014
Ngày hiệu lực14/04/2014
Ngày công báo01/06/2014
Số công báoSố 32
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2273/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thạnh Hồ Chí Minh


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thạnh Hồ Chí Minh
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2273/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýNguyễn Thị Thu Hà
        Ngày ban hành14/04/2014
        Ngày hiệu lực14/04/2014
        Ngày công báo01/06/2014
        Số công báoSố 32
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thạnh Hồ Chí Minh

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2273/QĐ-UBND năm 2014 văn bản pháp luật hết hiệu lực Bình Thạnh Hồ Chí Minh

            • 14/04/2014

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 01/06/2014

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 14/04/2014

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực