Quyết định 2275/QĐ-UBND

Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 quy định thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Thông tin truyển thông Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2275/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 25 tháng 8 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH CÁC LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ V/v ban hành Quy chế thực hiện theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại các cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Theo đề nghị của Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định các loại thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa tại Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng (08 loại thủ tục, có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng có trách nhiệm:

1. Ban hành quy trình - thủ tục hồ sơ giải quyết cụ thể đối với từng loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

2. Tổ chức thực hiện việc giải quyết các loại thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa theo đúng quy định tại Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./-

 

 

CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

 

PHỤ LỤC

CÁC LOẠI THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THỰC HIỆN THEO CƠ CHẾ MỘT CỬA TẠI SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
(Ban hành theo Quyết định số 2275/QĐ-UBND ngày 25/ 8/ 2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

1. Thẩm định thiết kế cơ sở công trình Bưu chính viễn thông và Công nghệ thông tin.

Thời gian giải quyết: Nhóm B - 15 ngày, nhóm C - 10 ngày (trường hợp hồ sơ do sở khác chủ trì tiếp nhận chuyển đến thì nhóm B - 7 ngày, nhóm C - 6 ngày).

2. Thỏa thuận địa điểm đối với công trình thu phát sóng.

Thời gian thực hiện 17 ngày

3. Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh.

Thời gian giải quyết 04 ngày

4. Cấp phép xuất bản tin theo ủy quyền.

Thời gian giải quyết 04 ngày

5. Họp báo.

Thời gian giải quyết:

- Tổ chức, công dân muốn họp báo phải thông báo trước bằng văn bản cho Sở Thông tin và Truyền thông chậm nhất là 24 giờ trước khi họp báo.

- Việc họp báo chỉ được tổ chức khi Sở Thông tin và Truyền thông đồng ý bằng văn bản, chậm nhất là 6 tiếng đồng hồ trước khi họp báo.

6. Cấp giấy phép thu các chương trình truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh.

Thời gian giải quyết 04 ngày

7. Thẩm định hồ sơ cấp phép trang in điện tử (Websites).

Thời gian giải quyết 03 ngày

8. Cấp phép hoạt động in các sản phẩm không phải là xuất bản phẩm.

Thời gian giải quyết 07 ngày

 

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2275/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2275/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/08/2008
Ngày hiệu lực25/08/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật18 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2275/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Thông tin truyển thông Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Thông tin truyển thông Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2275/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýHuỳnh Đức Hòa
        Ngày ban hành25/08/2008
        Ngày hiệu lực25/08/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật18 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Thông tin truyển thông Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2275/QĐ-UBND năm 2008 thủ tục hành chính cơ chế một cửa Sở Thông tin truyển thông Lâm Đồng

            • 25/08/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 25/08/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực