Quyết định 2279/QĐ-UBND

Quyết định 2279/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

Nội dung toàn văn Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2279/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 13 tháng 11 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỊNH MỨC CHI PHÍ ĐẶC THÙ THU HỒI TANG VẬT, PHƯƠNG TIỆN TỊCH THU SUNG QUỸ NHÀ NƯỚC DO VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC QUẢN LÝ RỪNG, BẢO VỆ RỪNG VÀ QUẢN LÝ LÂM SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC KẠN

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 147/TTr-STC ngày 22/10/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn như sau:

1. Vận chuyển bằng đường rừng (khuân, khênh, vác bộ): Mức chi phí tối đa: 500.000 đồng/m3/km (quãng đường được thanh toán tối đa không quá 04km)

2. Bốc vác (bốc lên xe + xuống xe + xếp vào kho): Mức chi 120.000 đồng/m3.

3. Công tham gia giải quyết vụ việc:

3.1 Đối với người không hưởng lương: Mức chi 50.000 đồng/ngày/người;

3.2 Đối với lực lượng vũ trang tham gia tổ công tác liên ngành được cấp có thẩm quyền quyết định:

- Ngày thường: Mức hỗ trợ 50.000 đồng/ngày/người.

- Ngày nghỉ, lễ, tết: Mức hỗ trợ 100.000 đồng/ngày/người.

4. Trâu kéo, ngựa thồ tại trong rừng: Mức chi tối đa 300.000 đồng/m3/km (quãng đường được thanh toán tối đa không quá 04km).

5. Chăn, trông coi bảo quản gia súc (là phương tiện vi phạm): Mức chi 50.000 đồng/con/ngày đêm (thời gian được thanh toán tối đa không quá 10 ngày);

6. Trông coi, bảo quản (gỗ) tại nơi xảy ra vụ việc mà tang vật chưa có điều kiện thu hồi ngay: Mức chi 100.000 đồng/vụ/02 người (thời gian không vượt quá 03 ngày).

7. Dắt gia súc từ nơi bắt giữ về nơi thu giữ: Mức tối đa 100.000 đồng/con;

8. Những nội dung chi khác đã có quy định cụ thể thì áp dụng theo chế độ quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 2. Chi cục Kiểm lâm tỉnh tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện theo đúng mức chi được duyệt và các quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1397/QĐ-UBND ngày 17/8/2007 của UBND tỉnh về việc phê duyệt định mức chi phí đặc thù thu hồi tang vật vi phạm hành chính (gỗ) về nơi thu giữ.

Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT; Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- CT UBND tỉnh;
- PCT TT UBND tỉnh;
- CVP,PVPTH;
- Lưu: VT,KTN(16B)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT .CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC
Hoàng Ngọc Đường

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2279/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2279/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/11/2008
Ngày hiệu lực13/11/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2279/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2279/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Bắc Kạn
       Người kýHoàng Ngọc Đường
       Ngày ban hành13/11/2008
       Ngày hiệu lực13/11/2008
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Vi phạm hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2279/QĐ-UBND 2008 định mức chi phí thu hồi tang vật lĩnh vực quản lý rừng Bắc Kạn

           • 13/11/2008

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 13/11/2008

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực