Quyết định 228/QĐ-SYT

Quyết định 228/QĐ-SYT năm 2009 về mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề y, dược tư nhân do Sở Y tế tỉnh Kiên Giang ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 228/QĐ-SYT mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề


UBND TỈNH KIÊN GIANG
SỞ Y TẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 228/QĐ-SYT

Rạch Giá, ngày 31 tháng 07 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH MẪU ĐƠN TRONG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐĂNG KÝ HÀNH NGHỀ Y, DƯỢC TƯ NHÂN

Căn cứ Luật Dược số 34/2005/QH11 ngày 14 tháng 6 năm 2005 của Quốc hội khóa IX;
Căn cứ Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25 tháng 02 năm 2003 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh hành nghề y, dược tư nhân;
Căn cứ Thông tư 79/2006/NĐ-CP">02/2007/TT-BYT ngày 24 tháng 01 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn thi hành một số điều về điều kiện kinh doanh thuốc theo quy định của Luật Dược và Nghị định 79/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược;
Căn cứ Thông tư 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn về hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân;
Căn cứ Thông tư số 11/2001/TT-BYT ngày 06 tháng 6 năm 2001 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn điều kiện hành nghề dịch vụ xoa bóp;
Xét tình hình thực tế tại địa phương và theo đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này 26 Mẫu thủ tục hành chính được áp dụng trong công tác quản lý hành nghề y, dược tư nhân. Các mẫu được sử dụng thống nhất trong toàn tỉnh và được đưa vào thành phần hồ sơ có liên quan đến việc cấp, gia hạn, đổi chứng chỉ, chứng nhận và thẩm định cơ sở.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh văn phòng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Trưởng phòng Y tế huyện, thị, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định này thi hành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- BGĐ Sở;
- Lưu VT; NVD.

GIÁM ĐỐC
Lê Hoàng Anh

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 228/QĐ-SYT

Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 228/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành 31/07/2009
Ngày hiệu lực 15/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 228/QĐ-SYT

Lược đồ Quyết định 228/QĐ-SYT mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

Văn bản liên quan ngôn ngữ

Văn bản sửa đổi, bổ sung

Văn bản bị đính chính

Văn bản được hướng dẫn

Văn bản đính chính

Văn bản bị thay thế

Văn bản hiện thời

Quyết định 228/QĐ-SYT mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề
Loại văn bản Quyết định
Số hiệu 228/QĐ-SYT
Cơ quan ban hành Tỉnh Kiên Giang
Người ký Lê Hoàng Anh
Ngày ban hành 31/07/2009
Ngày hiệu lực 15/08/2009
Ngày công báo ...
Số công báo
Lĩnh vực Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lực Còn hiệu lực
Cập nhật 12 năm trước

Văn bản thay thế

Văn bản được dẫn chiếu

Văn bản hướng dẫn

Văn bản được hợp nhất

Văn bản gốc Quyết định 228/QĐ-SYT mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề

Lịch sử hiệu lực Quyết định 228/QĐ-SYT mẫu đơn trong công tác quản lý đăng ký hành nghề

  • 31/07/2009

    Văn bản được ban hành

    Trạng thái: Chưa có hiệu lực

  • 15/08/2009

    Văn bản có hiệu lực

    Trạng thái: Có hiệu lực