Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM

Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt Nam - mẫu d để hưởng các ưu đãi theo “hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” do Bộ trưởng Bộ Thương mại ban hành

Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 2281/2005/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 30 tháng 8 năm 2005

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI PHỤ LỤC 3 QUY CHẾ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN XUẤT XỨ HÀNG HOÁ CỦA VIỆT NAM -MẪU D ĐỂ HƯỞNG CÁC ƯU ĐÃI THEO “HIỆP ĐỊNH VỀ CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT)ĐỂ THÀNH LẬP KHU VỰC MẬU DỊCH TỰ DO ASEAN”

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 1 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương mại;
Căn cứ Quyết định số 50/2005/QĐ-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và ban hành Quy chế hoạt động Khu Kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Quyết định số 72/2005/QĐ-TTg ngày 5 tháng 4 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của Ban quản lý Khu Kinh tế Dung Quất;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.Sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng hoá của Việt -  mẫu D để hưởng các ưu đãi theo “Hiệp định về chương trình ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) để thành lập khu vực mậu dịch tự do ASEAN” như sau:

Phụ lục 3:

Điều 1. Hướng dẫn khai C/O mẫu D

Nhóm 4: Tên các cơ quan cấp C/O mẫu D:

Sửa đổi tên “Ban quản lý các Khu công nghiệp Dung Quất” thành “Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất”.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Điều 3.Ông Vụ trưởng Vụ Xuất nhập khẩu, Vụ trưởng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Bộ Thương mại, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Phan Thế Ruệ

(Đã ký)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2281/2005/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2281/2005/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành30/08/2005
Ngày hiệu lực25/09/2005
Ngày công báo10/09/2005
Số công báoTừ số 13 đến số 14
Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2281/2005/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu2281/2005/QĐ-BTM
     Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
     Người kýPhan Thế Ruệ
     Ngày ban hành30/08/2005
     Ngày hiệu lực25/09/2005
     Ngày công báo10/09/2005
     Số công báoTừ số 13 đến số 14
     Lĩnh vựcThương mại, Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
     Cập nhật3 năm trước

     Văn bản được dẫn chiếu

      Văn bản hướng dẫn

       Văn bản được hợp nhất

        Văn bản gốc Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept

        Lịch sử hiệu lực Quyết định 2281/2005/QĐ-BTM sửa đổi phụ lục 3 quy chế cấp giấy chứng nhận xuất xứ hàng việt nam mẫu d hưởng ưu đãi thuế quan mậu dịch tự do Asean cept