Quyết định 2283/QĐ-UBND

Quyết định 2283/QĐ-UBND năm 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

Nội dung toàn văn Quyết định 2283/QĐ-UBND 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng Bảo Lộc Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2283/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 12 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO PHÉP THÀNH LẬP HỘI CHIẾN SĨ CÁCH MẠNG BỊ ĐỊCH BẮT TÙ ĐÀY THÀNH PHỐ BẢO LỘC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 về tổ chức, hoạt động và quản lý hội; Nghị định số 33/2012/NĐ-CP ngày 13/4/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 03/2013/TT-BNV ngày 16/4/2013 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành Nghị định số 45/2010/NĐ-CP và Nghị định số 33/2012/NĐ-CP;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc.

Điều 2. Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc là tổ chức xã hội, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý nhà nước của UBND thành phố Bảo Lộc và cơ quan có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.

Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thành phố Bảo Lộc, Trưởng Ban Vận động thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày thành phố Bảo Lộc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban DV Tỉnh ủy;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- Lưu VT, TKCT, VX2.

CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Tiến

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2283/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2283/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/11/2013
Ngày hiệu lực12/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2283/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2283/QĐ-UBND 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng Bảo Lộc Lâm Đồng


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2283/QĐ-UBND 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng Bảo Lộc Lâm Đồng
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2283/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Xuân Tiến
        Ngày ban hành12/11/2013
        Ngày hiệu lực12/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2283/QĐ-UBND 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng Bảo Lộc Lâm Đồng

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2283/QĐ-UBND 2013 cho phép thành lập Hội Chiến sĩ cách mạng Bảo Lộc Lâm Đồng

            • 12/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực