Quyết định 229/QĐ-TTg

Quyết định 229/QĐ-TTg năm 2008 tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể của các khối thuộc Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 229/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 229/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Nghị định số 121/2005/NĐ-CP ngày 30 tháng 9 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Tờ trình số 100/TTr-BGTVT và Tờ trình số 101/TTr-BGTVT ngày 04 tháng 01 năm 2008) và Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương (Tờ trình số 218/TTr-BTĐKT ngày 21 tháng 02 năm 2008),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ cho 08 tập thể (có danh sách kèm theo), đã hoàn thành xuất sắc toàn diện nhiệm vụ công tác, dẫn đầu phong trào Thi đua yêu nước năm 2007 của các khối thuộc Bộ Giao thông vận tải.

Điều 2. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Trưởng ban Ban Thi đua-Khen thưởng Trung ương và tập thể có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Giao thông vận tải;
- Ban Thi đua-Khen thưởng TW;
- VPCP: BTCN Nguyễn Xuân Phúc;
- Website Chính phủ;
- Lưu: VT, TCCB (3b), 11

KT. THỦ TƯỚNG
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Sinh Hùng

 

DANH SÁCH

ĐƯỢC TẶNG THƯỞNG CỜ THI ĐUA CỦA CHÍNH PHỦ NĂM 2007
(Ban hành kèm theo Quyết định số 229/QĐ-TTg ngày 26/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ)

01. Tổng Công ty Đường sông miền Nam, Bộ Giao thông vận tải;

02. Công ty cổ phần Bê tông 620 Châu Thới thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 6, Bộ Giao thông vận tải;

03. Công ty cổ phần Xây dựng công trình giao thông 419 thuộc Tổng Công ty Xây dựng công trình giao thông 4, Bộ Giao thông vận tải;

04. Cụm Cảng Hàng không miền Nam thuộc Cục Hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

05. Công ty Du lịch và Tiếp thị Giao thông vận tải (VIETRAVEL), Bộ Giao thông vận tải;

06. Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

07. Cảng Quy Nhơn thuộc Cục Hàng hải Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải;

08. Công ty cổ phần Cơ giới và Xây dựng Thăng Long thuộc Tổng Công ty Xây dựng Thăng Long, Bộ Giao thông vận tải./.

Thuộc tính Văn bản pháp luật 229/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu229/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2008
Ngày hiệu lực26/02/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 229/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 229/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 229/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu229/QĐ-TTg
        Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
        Người kýNguyễn Sinh Hùng
        Ngày ban hành26/02/2008
        Ngày hiệu lực26/02/2008
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật11 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 229/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 229/QĐ-TTg tặng thưởng Cờ thi đua của Chính phủ

            • 26/02/2008

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 26/02/2008

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực