Quyết định 2294/QĐ-BGTVT

Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức Hợp đồng BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2294/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VIỆT TRÌ MỚI DÀNH RIÊNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012 ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT và Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/4/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức Hợp đồng BOT như Phụ lục kèm theo.

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm công nghệ thông tin thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012.

Điều 3. Các Ông: Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng - Trưởng ban Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch đầu tư, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng CTGT, Giám đốc Trung tâm công nghệ thông tin và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, Ban ĐTCT (03b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẦU VIỆT TRÌ DÀNH RIÊNG CHO GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ, QUA SÔNG LÔ, TRÊN QUỐC LỘ 2 THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG BOT
(Kèm theo Quyết định số 2294/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 8 năm 2013 của Bộ Giao thông vận tải)

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

Dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, qua sông Lô, trên quốc lộ 2 theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao.

- Đầu tư xây dựng cầu Việt Trì mới dành riêng cho giao thông đường bộ, nhằm tách giao thông với đường sắt;

- Đảm bảo đồng bộ với quy mô QL2 theo quy hoạch;

- Đảm bảo việc giao thông thuận lợi, đặc biệt vào dịp lễ hội Đền Hùng

Tỉnh Vĩnh Phúc và tỉnh Phú Thọ

- Tổng chiều dài cầu và đường là 3.712m (cầu vượt sông dài 736,5m; cầu vượt đường sắt và vượt đê dài 410,4m; cầu vượt kênh thủy lợi dài 78,2m; đường hai đầu cầu dài 2.486,9m;

- Cầu quy mô vĩnh cửu, tải trọng thiết kế HL-93, Bcầu = 22,5m;

- Đường cấp III đồng bằng, Vtk = 80Km/h, Bnền = 24m

1.581 tỷ đồng

Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Bộ Giao thông vận tải,

+ Điện thoại 04-39410755;

+ Fax: 04-39410755.

+ Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2294/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2294/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/08/2013
Ngày hiệu lực02/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2294/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2294/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành02/08/2013
        Ngày hiệu lực02/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcĐầu tư, Giao thông - Vận tải, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2294/QĐ-BGTVT năm 2013 danh mục dự án đầu tư xây dựng cầu Việt Trì

            • 02/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 02/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực