Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT

Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT năm 2020 về phê duyệt bộ tài liệu "Văn hóa học đường" dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường dành cho học sinh tiểu học


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2299/-BGDĐT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BỘ TÀI LIỆU “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG” DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ

Căn cứ Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 09 năm 2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ;

Căn cứ Nghị định số 69/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31 tháng 5 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018-2025” của ngành Giáo dục;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt bộ tài liệu “Văn hóa học đường” dành cho học sinh tiểu học và trung học cơ sở (gồm 9 cuốn, có danh mục kèm theo).

Điều 2. Các cơ sở giáo dục, Giáo viên có thể lựa chọn bộ tài liệu nêu tại Điều 1 để sử dụng khi thực hiện Giáo dục văn hóa ứng xử và các hoạt động giáo dục khác cho học sinh ở cấp tiểu học, trung học cơ sở.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, Giám đốc các sở Giáo dục và đào tạo, thủ trưởng các cơ sở giáo dục chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để th/h);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Vụ GDTH, GDTrH;
- Lưu: VT, Vụ GDCTHSSV.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hữu Độ

 

DANH MỤC

TÀI LIỆU “VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNG” DÀNH CHO HỌC SINH TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ
(Kèm theo Quyết định số 2299/QĐ-BGDĐT ngày 13 tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

STT

Tên tài liệu

Tác giả

Khuôn khổ

Số trang

TIỂU HỌC

1.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 1

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Mai Hương - Mai Mỹ Hạnh - Giang Thiên Vũ

17 x 24

36

2.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 2

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Huỳnh Chí Danh - Nguyễn Thanh Luân

17 x 24

36

3.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 3

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Hằng Mơ - Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

17 x 24

36

4.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 4

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Tống Thị Kim Phượng - Nguyễn Lê Bảo Hoàng

17 x 24

36

5.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 5

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Nguyễn Thị Lý - Đặng Thị Hương

17 x 24

36

TRUNG HỌC CƠ SỞ

6.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 6

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Trần Thị Mai Hương - Nguyễn Thế Huy

17 x 24

36

7.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 7

PGS TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Huỳnh Chí Danh - Nguyễn Anh Tuấn

17 x 24

36

8.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 8

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn (Chủ biên) - Tống Thị Kim Phương - Đỗ Tất Thiên

17 x 24

36

9.

Văn hóa học đường dành cho học sinh lớp 9

PGS. TS. Huỳnh Văn Sơn - Nguyễn Thị Lý - Lê Duy Hùng

17 x 24

36

Danh mục trên có 9 cuốn tài liệu.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2299/QĐ-BGDĐT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2299/QĐ-BGDĐT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành13/08/2020
Ngày hiệu lực13/08/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật2 tháng trước
(22/08/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2299/QĐ-BGDĐT

Lược đồ Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường dành cho học sinh tiểu học


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường dành cho học sinh tiểu học
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2299/QĐ-BGDĐT
        Cơ quan ban hànhBộ Giáo dục và Đào tạo
        Người kýNguyễn Hữu Độ
        Ngày ban hành13/08/2020
        Ngày hiệu lực13/08/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội, Giáo dục
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật2 tháng trước
        (22/08/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường dành cho học sinh tiểu học

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2299/QĐ-BGDĐT 2020 phê duyệt bộ tài liệu Văn hóa học đường dành cho học sinh tiểu học

            • 13/08/2020

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 13/08/2020

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực