Quyết định 23/1999/QĐ-BCN

Quyết định 23/1999/QĐ-BCN về việc thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/1999/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1999 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN NHÀ MÁY NHIỆT ĐIỆN NA DƯƠNG THUỘC TỔNG CÔNG TY THAN VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Điều lệ Quản lý đầu tư và xây dựng ban hành theo Nghị định số 42/CP ngày 16 tháng 7 năm 1996 và sửa đổi bổ sung theo Nghị định số 92/CP ngày 23 tháng 8 năm 1997 của Chính phủ;
Căn cứ Quyết định số 1083/QĐ-TTg ngày 03 tháng 12 năm 1998 của Thủ tướng Chính phủ cho phép đầu tư nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam;
Theo đề nghị của Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam (tại công văn số: 885/CV-HĐQT ngày 17 tháng 4 năm 1999) và Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương, là đơn vị sự nghiệp kinh tế trực thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam; có tư cách pháp nhân đầy đủ, có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Ban: Thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn.

Điều 2. Nhiệm vụ, quyền hạn của Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thực hiện theo quy định của Điều lệ Quản lý đầu tư xây dựng và Quyết định số:19/BXD-CSXD ngày 10 tháng 6 năm 1995 của Bộ Xây dựng.

Bộ trưởng Bộ Công nghiệp uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty Than Việt Nam quyết định tổ chức bộ máy và nhân sự của Ban quản lý Dự án theo các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng Vụ chức năng trực thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Than Việt Nam và Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương có trách nhiệm thi hành Quyết định này ./.

 


Nơi nhận:

- Như trên,
- Tổng Công ty ThanVN,
- Uỷ ban ND tỉnh Lạng Sơn,
- Lưu VP, vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG 
Thái Phụng Nê

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/1999/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/1999/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/05/1999
Ngày hiệu lực19/05/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật16 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/1999/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 23/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/1999/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýThái Phụng Nê
        Ngày ban hành04/05/1999
        Ngày hiệu lực19/05/1999
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật16 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản gốc Quyết định 23/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam

         Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/1999/QĐ-BCN thành lập Ban quản lý Dự án nhà máy nhiệt điện Na Dương thuộc Tổng Công ty Than Việt Nam

         • 04/05/1999

          Văn bản được ban hành

          Trạng thái: Chưa có hiệu lực

         • 19/05/1999

          Văn bản có hiệu lực

          Trạng thái: Có hiệu lực