Quyết định 23/1999/QĐ-UB

Quyết định 23/1999/QĐ-UB Quy định lại chức năng, nhiệm vụ, biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn thuộc huyện ngoại thành Hà Nội

Nội dung toàn văn Quyết định 23/1999/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh Hà Nội


UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/1999/QĐ-UB

Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 1999

 

QUYẾT ĐỊNH

"VỀ VIỆC QUY ĐỊNH LẠI CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, BIÊN CHẾ CHÍNH SÁCH CÁN BỘ ĐÀI TUYỀN THANH CƠ SỞ XÃ, THỊ TRẤN THUỘC CÁC HUYỆN NGOẠI THÀNH"

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

- Căn cứ luật Tổ chức HĐND và UBND.

- Căn cứ Quyết định số 115/HĐBT ngày 01/4/1984 của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) về công tác phát thanh và truyền hình; Thông tư số 808/TT-TH ngày 7/12/1984 của UBPT -THCN hướng dẫn về tổ chức bộ máy phát thanh, truyền thanh, truyền hình các cấp ở địa phương.

- Căn cứ Quyết định số: 1762/QĐ-UB ngày 21/5/1996 của UBND thành phố Hà Nội về việc thành lập Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành;

- Căn cứ công văn số 116/CV-HĐ ngày 21/9/1998 và công văn số 147/CV-TTHĐ ngày 9/13/1998 của Thường trực HĐND Thành phố về tổ chức và hoạt động các Đài truyền thanh xã, thị trấn trên địa bàn Hà Nội;

- Xét đề nghị của Trưởng Ban tổ chức chính quyền thành phố, Giám đốc Sở tài chính - vật giá và Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quy định lại chức năng, nhiệm vụ và chính sách cán bộ của Đài truyền thành cơ sở ở các xã, thị trấn thuộc các huyện ngoại thành Hà Nội như sau:

a. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đài truyền thanh là cơ sở là cơ quan thông tin, tuyên truyền chịu sự quản lý trực tiếp của UBND xã, thị trấn và hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Đài phát thanh huyện.

Đài truyền thanh cơ sở có nhiệm vụ:

1. Tiếp âm các chương trình phát thanh của Đài cấp trên.

2. Biên tập và phát các chương trình phát thanh của xã, thị trấn.

3. Quản lý tài sản, trang thiết bị và bảo dưỡng, phát triển hệ thống đường dây truyền thanh trong địa bàn.

b. Về tổ chức và biên chế:

- Mỗi Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn được sử dụng 02 chỉ tiêu hợp đồng gồm:

+ Trưởng Đài phụ trách chung kiêm biên tập và phát thanh.

+ Một nhân viên vận hành trạm máy (có trình độ sơ cấp chuyên môn hoặc công nhân kỹ thuật tay nghề bậc  1 trở lên về kỹ thuật truyền thanh).

- Giao đồng chí Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội qui định cụ thể về tổ chức, lề lối làm việc đối với các Đài truyền thanh cơ sở.

c. Chính sách cán bộ và kinh phí hoạt động:

- Trưởng Đài phát thanh xã, thị trấn: hưởng mức phụ cấp hàng tháng bằng 90% mức sinh hoạt phí của Uỷ viên Uỷ ban xã, thị trấn, Nhân viên Đài hưởng phụ cấp bằng 70% phụ cấp của Trưởng Đài.

- Kinh phí biên tập, quản lý và sửa chữa nhỏ 300.000đ/tháng /đài.

- Phụ cấp và kinh phí hoạt động của Đài truyền thanh cơ sở xã, thị trấn nằm trong kinh phí hoạt động thường xuyên của ngân sách cấp xã, thị trấn.

Điều 2: Quyết định này thay thế quyết định số 04/1999/QĐ-UB ngày 15/1/1999 của UBND Thành phố và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3:  Chánh Văn phòng UBND thành phố, Trưởng Ban tổ chức chính quyền Thành phố, Giám đốc Đài phát thanh và truyền hình Hà Nội, Giám đốc Sở Tài chính - vật giá, Chủ tịch UBND các huyện, xã, thị trấn và Thủ trưởng các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đinh Hạnh

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/1999/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/1999/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành09/04/1999
Ngày hiệu lực09/04/1999
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/1999/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 23/1999/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh Hà Nội


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/1999/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh Hà Nội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/1999/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhThành phố Hà Nội
       Người kýĐinh Hạnh
       Ngày ban hành09/04/1999
       Ngày hiệu lực09/04/1999
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật13 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/1999/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh Hà Nội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/1999/QĐ-UB chức năng nhiệm vụ biên chế chính sách cán bộ của Đài truyền thanh Hà Nội

           • 09/04/1999

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 09/04/1999

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực