Quyết định 23/2001/QĐ-BCN

Quyết định 23/2001/QĐ-BCN về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 23/2001/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2001 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SÁP NHẬP CÔNG TY MAY ĐỘC LẬP VÀO CÔNG TY DỆT - MAY THẮNG LỢI

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01 tháng 11 năm 1995 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp Nhà nước;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam (tờ trình số 305/TT-HĐQT ngày 22 tháng 3 năm 2001) về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ;
Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 334/CP-ĐMDN ngày 24 tháng 4 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi, là doanh nghiệp thành viên của Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam.

Điều 2. Tổng Công ty Dệt - May Việt Nam có trách nhiệm chỉ đạo và hướng dẫn việc sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi theo đúng thủ tục quy định của Nhà nước.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định trước đây trái với Quyết định này.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Tổng Công ty Dệt -May Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Dệt - May Thắng Lợi và Giám đốc Công ty May Độc Lập chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như trên,
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Tổ chức - Cán bộ CP,
- Bộ Tài chính,
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư,
- UBND TP Hồ Chí Minh,
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 

Đặng Vũ Chư

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2001/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2001/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/04/2001
Ngày hiệu lực10/05/2001
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2001/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 23/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2001/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐặng Vũ Chư
        Ngày ban hành25/04/2001
        Ngày hiệu lực10/05/2001
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2001/QĐ-BCN sáp nhập Công ty May Độc Lập vào Công ty Dệt - May Thắng Lợi

            • 25/04/2001

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/05/2001

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực