Quyết định 23/2006/QĐ-BTS

Quyết định 23/2006/QĐ-BTS ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long do Bộ trưởng Bộ Thủy sản ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2006/QĐ-BTS Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long


BỘ THUỶ SẢN
*******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 23/2006/QĐ-BTS

Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY THUỶ SẢN HẠ LONG

BỘ TRƯỞNG BỘ THUỶ SẢN

Căn cứ Nghị định số 43/2003/NĐ-CP ngày 02/5/2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thuỷ sản;
Căn cứ Nghị định số 153/2004/NĐ-CP ngày 09/8/2004 của Chính phủ về tổ chức, quản lý Tổng công ty nhà nước và chuyển đổi Tổng công ty nhà nước; công ty nhà nước độc lập theo mô hình Công ty Mẹ - Công ty Con;
Căn cứ Quyết định số 101/2006/QĐ-TTg ngày 05/9/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án chuyển Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long sang tổ chức và hoạt động theo mô hình Công ty mẹ - Công ty con;
Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-BTS ngày 01/12/2006 của Bộ trưởng Bộ Thuỷ sản thành lập Công ty mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long;
Xét đề nghị của Hội đồng Quản trị Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long (Công văn số 254/TSHL-TCCB ngày 03/7/2006)
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Mẹ - Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Hồng Minh

(Click đôi vào biểu tượng bên dưới để mở file đính kèm)

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-BTS

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2006/QĐ-BTS
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành01/12/2006
Ngày hiệu lực21/01/2007
Ngày công báo06/01/2007
Số công báoTừ số 11 đến số 12
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2006/QĐ-BTS

Lược đồ Quyết định 23/2006/QĐ-BTS Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2006/QĐ-BTS Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2006/QĐ-BTS
        Cơ quan ban hànhBộ Thuỷ sản
        Người kýNguyễn Thị Hồng Minh
        Ngày ban hành01/12/2006
        Ngày hiệu lực21/01/2007
        Ngày công báo06/01/2007
        Số công báoTừ số 11 đến số 12
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 23/2006/QĐ-BTS Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2006/QĐ-BTS Điều lệ Tổ chức Hoạt động Công ty Mẹ Tổng công ty Thuỷ sản Hạ Long

            • 01/12/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/01/2007

             Văn bản được đăng công báo

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 21/01/2007

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực