Quyết định 23/2008/QĐ-TTg

Quyết định 23/2008/QĐ-TTg bổ sung khoản 1 điều 3 Quyết định 78/2004/QĐ-TTg về điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở các tỉnh thường ngập lũ ĐBSCL


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 23/2008/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG KHOẢN 1 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 78/2004/QĐ-TTG NGÀY 07 THÁNG 5 NĂM 2004 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung Khoản 1 Điều 3 Quyết định số 78/2004/QĐ-TTg ngày 07 tháng 5 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở tại các tỉnh thường xuyên ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long như sau:

"Đối với các Dự án đắp bờ bao khu dân cư có sẵn thuộc Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long đã được triển khai thực hiện trước khi Quyết định nêu trên có hiệu lực thi hành, phù hợp với quy hoạch thủy lợi và quy hoạch kiểm soát lũ của địa phương và toàn vùng thì được sử dụng 100% số vốn ngân sách Trung ương đã phân bổ cho địa phương theo Quyết định số 216/2002/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện:.

Điều 2. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn các tỉnh, thành phố vùng ngập lũ đồng bằng sông Cửu Long việc thanh toán, quyết toán các Dự án đắp bờ bao khu dân cư có sẵn theo quy định tại Quyết định này.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày đăng công báo.

Điều 4. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: An Giang, Đồng Tháp, Long An, Kiên Giang, Hậu Giang, Vĩnh Long, Tiền Giang, Cần Thơ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách Xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN; Các Vụ: KTTH, ĐP, CN, NC, TH, KG, VX, Công báo, Website Chính phủ;
- Lưu: VT, NN (4). Huệ. 75

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2008/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/02/2008
Ngày hiệu lực29/02/2008
Ngày công báo14/02/2008
Số công báoTừ số 107 đến số 108
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật17 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở các tỉnh thường ngập lũ ĐBSCL


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 23/2008/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở các tỉnh thường ngập lũ ĐBSCL
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu23/2008/QĐ-TTg
     Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
     Người kýNguyễn Tấn Dũng
     Ngày ban hành04/02/2008
     Ngày hiệu lực29/02/2008
     Ngày công báo14/02/2008
     Số công báoTừ số 107 đến số 108
     Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
     Cập nhật17 năm trước

     Văn bản thay thế

      Văn bản được dẫn chiếu

       Văn bản hướng dẫn

        Văn bản được hợp nhất

         Văn bản hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở các tỉnh thường ngập lũ ĐBSCL

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-TTg điều chỉnh cơ chế chính sách đẩy nhanh tiến độ xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở các tỉnh thường ngập lũ ĐBSCL

          • 04/02/2008

           Văn bản được ban hành

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 14/02/2008

           Văn bản được đăng công báo

           Trạng thái: Chưa có hiệu lực

          • 29/02/2008

           Văn bản có hiệu lực

           Trạng thái: Có hiệu lực