Quyết định 23/2008/QĐ-UBND

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh Bình Định

Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn đã được thay thế bởi Quyết định 49/2011/QĐ-UBND mức thu phí vệ sinh rác thải và được áp dụng kể từ ngày 07/01/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2008/QĐ-UBND

Quy Nhơn, ngày 08 tháng 7 năm 2008

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ VỆ SINH RÁC THẢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003; Căn cứ Pháp lệnh Phí và Lệ phí ngày 28/8/2001;

Căn cứ Quyết định số 24/2007/QĐ-UBND ngày 15/8/2007 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định sửa đổi, bổ sung một số loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế tỉnh tại Tờ trình số 2478/CT-THNVDT ngày 25/6/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn tỉnh với một số nội dung như sau:

1. Đối tượng nộp: Các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cung ứng dịch vụ vệ sinh rác thải.

2. Cơ quan thu: Các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước, hợp tác xã và các cơ quan, đơn vị khác có chức năng tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải.

3. Mức thu phí vệ sinh rác thải được quy định cụ thể tại Phụ lục kèm theo Quyết định này.

4. Tỷ lệ % để lại nguồn thu phí vệ sinh rác thải cho cơ quan thu: 100% số thu phí vệ sinh rác thải để bù đắp chi phí hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải và tổ chức thu phí.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 30/2003/QĐ-UB ngày 24/02/2003 của UBND tỉnh về việc ban hành mức thu và tỷ lệ để lại nguồn thu đối với phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, Giám đốc Công ty TNHH Môi trường đô thị Quy Nhơn, Giám đốc Công ty TNHH Dịch vụ môi trường đô thị An Nhơn và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hữu Lộc

 

PHỤ LỤC

MỨC THU PHÍ VỆ SINH RÁC THẢI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 23/2008/QĐ-UBND ngày 08/7/2008 của UBND tỉnh)

Số TT

Đối tượng nộp phí

ĐVT

Mức thu

Thành phố Quy Nhơn

Các huyện đồng bằng

Các huyện miền núi

A

B

1

2

3

4

I

Đối với hộ gia đình, cá nhân

 

 

 

 

1

Khu vực nội thành thành phố Quy Nhơn (1) và thị trấn.

a

Hộ có nhà ở mặt tiền đường phố.

 

 

 

 

 

- Đường được thảm nhựa, thâm nhập nhựa hoặc bê tông xi măng

đồng/hộ/tháng

13.000

10.000

5.000

 

- Đường chưa được thảm nhựa, thâm nhập nhựa hoặc chưa được bê tông xi măng và các đường nội bộ ở các khu quy hoạch dân cư.

đồng/hộ/tháng

10.000

8.000

4.000

b

Hộ có nhà ở trong ngõ, hẻm; hộ ở các khu nhà tập thể, chung cư cao tầng và khu vực khác.

đồng/hộ/tháng

8.000

6.000

3.000

2

Các khu vực còn lại (không kể điểm 1 mục I)

a

Hộ có nhà ở mặt tiền đường phố, mặt đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ.

đồng/hộ/tháng

10.000

8.000

4.000

b

Hộ có nhà ở khu vực khác

đồng/hộ/tháng

7.000

5.000

2.000

II

Đối với các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ

 

 

 

 

1

Hộ kinh doanh buôn bán nhỏ tại nhà:

 

 

 

 

a

Có kinh doanh ăn uống

đồng/hộ/tháng

40.000

25.000

15.000

b

Các loại kinh doanh khác

đồng/hộ/tháng

30.000

20.000

10.000

2

Hộ kinh doanh ở chợ (Áp dụng đối với hộ kinh doanh buôn bán cố định)

 

 

 

 

a

Mức thu ban quản lý, đơn vị quản lý chợ thu các hộ (2)

 

 

 

 

 

a1. - Các chợ trong khu vực nội thành thành phố Quy Nhơn

 

- Hộ bán hàng có nhiều chất thải

đồng/hộ/tháng

30.000

-

-

 

- Hộ bán hàng có chất thải bình thường

đồng/hộ/tháng

25.000

-

-

 

- Hộ bán hàng có ít chất thải

đồng/hộ/tháng

20.000

-

-

 

a2. - Các chợ thuộc khu vực ngoại thành thành phố Quy Nhơn; chợ tại thị trấn, các xã.

 

- Hộ bán hàng có nhiều chất thải

đồng/hộ/tháng

25.000

20.000

10.000

 

- Hộ bán hàng có chất thải bình thường

đồng/hộ/tháng

20.000

15.000

7.000

 

- Hộ bán hàng có ít chất thải

đồng/hộ/tháng

15.000

10.000

5.000

b

Mức thu đơn vị thu gom rác thải thu đối với ban quản lý, đơn vị quản lý chợ

đồng/m3

40.000

35.000

10.000

III

Trường học, nhà trẻ, trụ sở làm việc của các doanh nghiệp, cơ quan hành chính, sự nghiệp

đồng/đơn vị/tháng

50.000

45.000

40.000

 

Riêng đối với các cơ sở dịch vụ như: căn tin, ký túc xá…trong các cơ quan, đơn vị, trường học.

 

80.000

60.000

50.000

IV

Đối với các cửa hàng, khách sạn, nhà hàng kinh doanh hàng ăn uống (3)

đồng/m3

80.000

60.000

50.000

đồng /đơn vị/tháng

130.000

100.000

80.000

V

Đối với các nhà máy, bệnh viện, cơ sở sản xuất, nhà ga, bến tàu, bến xe

đồng/m3

80.000

60.000

50.000

VI

Đối với các công trình xây dựng

đồng/m3

80.000

60.000

50.000

Ghi chú:

- (1): Các phường nội thành và ngoại thành thành phố Quy Nhơn được quy định tại Quyết định số 67/2006/QĐ-UBND ngày 05/7/2006 của UBND tỉnh về việc quy định khu vực nội thành phố và ngoại thành phố của thành phố Quy Nhơn. Cụ thể như sau:

+ Khu vực nội thành bao gồm địa giới hành chính các phường: phường Đống Đa; phường Thị Nại; phường Trần Hưng Đạo; phường Lê Hồng Phong; phường Lê Lợi; phường Hải Cảng; phường Trần Phú; phường Lý Thường Kiệt; phường Ngô Mây; phường Quang Trung; phường Nguyễn Văn Cừ; phường Ghềnh Ráng.

+ Khu vực ngoại thành bao gồm địa giới hành chính các xã, phường: xã Nhơn Châu; xã Nhơn Lý; xã Nhơn Hội; xã Nhơn Hải; xã Phước Mỹ; phường Trần Quang Diệu; phường Bùi Thị Xuân; phường Nhơn Bình; phường Nhơn Phú.

- (2): “Hộ bán hàng có chất thải ít, có chất thải bình thường, có chất thải nhiều” theo quy định tại tiết a điểm 2 mục II của Phụ lục này do ban quản lý chợ, đơn vị quản lý chợ xác định cụ thể cho phù hợp với từng chợ và ngành hàng kinh doanh, đảm bảo bù đắp chi phí rác thải mà đơn vị phải nộp cho đơn vị thu gom rác thải.

- (3): Việc thu phí vệ sinh rác thải quy định tại Mục IV của Phụ lục này được thực hiện theo hình thức “đồng/m3” hay “đồng/đơn vị/tháng” là do đơn vị tổ chức thu gom rác thải thỏa thuận, thống nhất với đối tượng được cung cấp dịch vụ rác thải thông qua hợp đồng để thực hiện cho phù hợp.

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/07/2008
Ngày hiệu lực18/07/2008
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2012
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2008/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn


Văn bản bị đính chính

  Văn bản được hướng dẫn

   Văn bản đính chính

    Văn bản bị thay thế

     Văn bản hiện thời

     Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn
     Loại văn bảnQuyết định
     Số hiệu23/2008/QĐ-UBND
     Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Định
     Người kýLê Hữu Lộc
     Ngày ban hành08/07/2008
     Ngày hiệu lực18/07/2008
     Ngày công báo...
     Số công báo
     Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Tài nguyên - Môi trường
     Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 07/01/2012
     Cập nhật6 năm trước

     Văn bản hướng dẫn

      Văn bản được hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2008/QĐ-UBND quy định mức thu phí vệ sinh rác thải trên địa bàn