Quyết định 23/2010/QĐ-UBND

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND về chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam ban hành

Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách đã được thay thế bởi Quyết định 97/2013/QĐ-UBND quy định chức danh phụ cấp người hoạt động không chuyên trách Hà Nam và được áp dụng kể từ ngày 01/01/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 23/2010/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 29 tháng 7 năm 2010

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ VÀ Ở THÔN, TỔ DÂN PHỐ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ về chức danh, số lượng, chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức và những người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn và ở thôn, tổ dân phố;
Căn cứ Nghị quyết số 08/2010/NQ-HĐND ngày 09 tháng 7 năm 2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định chức danh, số lượng và chế độ phụ cấp đối với những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố như sau:

I. VỀ CHỨC DANH VÀ SÔ LƯỢNG:

1. Đối với cấp xã

Mỗi xã bố trí 13 chức danh được hưởng phụ cấp không chuyên trách, gồm các chức danh sau:

1.1. Phó trưởng Công an thứ 2 (với những xã có trên 10.000 dân)

1.2. Văn phòng Đảng uỷ;

1.3. Kế hoạch - Giao thông - Thuỷ lợi;

1.4. Trưởng Đài truyền thanh;

1.5. Nhân viên Đài truyền thanh;

1.6. Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc;

1.7. Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh;

1.8. Phó Chủ tịch Hội Nông dân;

1.9. Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ;

1.10. Phó Bí thư Đoàn thanh niên;

1.11. Chủ tịch Hội Người cao tuổi;

1.12. Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ;

1.13. Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ.

a) Với xã loại 1 và loại 2: Bố trí 15 người hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp, trong đó:

- Chức danh nhân viên Đài truyền thanh 02 người;

- Chức danh Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ 02 người (một người làm thủ quỹ, tạp vụ; một người làm Văn thư - Lưu trữ);

- Các chức danh còn lại, mỗi chức danh bố trí 01 người.

b) Với các xã loại 3: Bố trí 14 cán bộ hoạt động không chuyên trách được hưởng phụ cấp, trong đó:

- Chức danh nhân viên Đài truyền thanh 02 người.

- Các chức danh còn lại, mỗi chức danh bố trí 01 người.

2. Đối với thôn, tổ dân phố

a) Đối với thôn thuộc các xã và thôn, tổ dân phố thuộc các thị trấn:

- Bố trí 3 chức danh không chuyên trách gồm Bí thư chi bộ, Trưởng thôn (hoặc Tổ trưởng tổ dân phố) và Công an viên;

- Thôn có trên 1.500 dân đến 2.500 dân được bố trí 1 Phó thôn. Thôn có trên 2.500 dân được bố trí 2 Phó thôn;

b) Đối với các tổ dân phố của thành phố Phủ Lý:

Bố trí 2 chức danh không chuyên trách gồm Bí thư chi bộ và Tổ trưởng tổ dân phố.

II. VỀ MỨC PHỤ CẤP:

TT

Chức danh không chuyên trách

Mức phụ cấp mới

(theo hệ số)

I

Ở cấp xã

 

1

Phó trưởng Công an thứ 2

0,9

2

Văn phòng Đảng uỷ

0,7

3

Kế hoạch-Giao thông-Thuỷ lợi

0,9

4

Trưởng Đài truyền thanh

0,7

5

Nhân viên Đài truyền thanh

0,4

6

Phó Chủ tịch UBMT Tổ quốc

0,4

7

Phó Chủ tịch Hội CCB

0,4

8

Phó Chủ tịch Hội Nông dân

0,4

9

Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ

0,4

10

Phó bí thư Đoàn thanh niên

0,4

11

Chủ tịch Hội người cao tuổi

0,4

12

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ

0,4

13

Thủ quỹ - Văn thư - Lưu trữ

0,4

II

Ở thôn, tổ dân phố

 

1

Bí thư chi bộ thôn

0,6

2

Trưởng thôn

0,6

3

Bí thư chi bộ tổ dân phố ở thị trấn

0,5

4

Tổ trưởng tổ dân phố ở thị trấn

0,5

5

Công an viên ở thôn, tổ dân phố ở thị trấn

0,5

6

Bí thư chi bộ tổ dân phố ở phường

0,3

7

Tổ trưởng tổ dân phố ở phường

0,3

8

Phó thôn, tổ phó tổ dân phố ở thị trấn

0,3

Điều 2. Trường hợp một người hoạt động không chuyên trách, kiêm nhiệm thêm một chức danh không chuyên trách khác thì được hưởng thêm 50% phụ cấp của chức danh kiêm nhiệm; nếu kiêm nhiệm nhiều chức danh không chuyên trách thì chỉ được hưởng thêm 50% phụ cấp của một chức danh kiêm nhiệm có phụ cấp cao nhất.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực từ ngày 01 tháng 8 năm 2010 và thay thế Quyết định số 22/2009/QĐ-UBND ngày 27 tháng 7 năm 2009 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Nam.

Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Tư pháp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị, cá nhân có liên quan thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Xuân Lộc

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2010/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2010/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/07/2010
Ngày hiệu lực01/08/2010
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2010/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2010/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Hà Nam
       Người kýTrần Xuân Lộc
       Ngày ban hành29/07/2010
       Ngày hiệu lực01/08/2010
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/01/2014
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2010/QĐ-UBND chế độ phụ cấp người hoạt động không chuyên trách