Quyết định 23/2019/QĐ-UBND

Quyết định 23/2019/QĐ-UBND Bổ sung quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An kèm theo Quyết định 70/2016/QĐ-UBND

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thời gian hạn chế lưu thông phương tiện tham gia giao thông Nghệ An


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2019/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 07 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BỔ SUNG, BÃI BỎ MỘT SỐ NỘI DUNG CỦA QUY ĐỊNH VỀ TUYẾN ĐƯỜNG, THI GIAN HẠN CHẾ LƯU THÔNG CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN THAM GIA GIAO THÔNG TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VINH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 70/2016/QĐ-UBND NGÀY 06/12/2016 CỦA UBND TỈNH NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ năm 2008;

Căn cứ Luật Ban hành Văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An;

Theo đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số 1108/TTr-SGTVT ngày 24/4/2019,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ sung, bãi bỏ một snội dung của Quy định về tuyến đường, thời gian hạn chế lưu thông của các phương tiện tham gia giao thông trên địa bàn thành phố Vinh ban hành kèm theo Quyết định số 70/2016/QĐ-UBND ngày 06/12/2016 của UBND tỉnh như sau:

1. Bổ sung tuyến đường Nguyễn Thái Học (điểm đầu đường Lê Lợi, điểm cuối đường Trường Chinh) vào số thứ tự 54 của Phụ lục 01 ban hành kèm theo Quy định.

TT

Tên đường

Điểm đầu

Điểm cuối

Ghi chú

54

Nguyễn Thái Học

Lê Lợi

Trường Chinh

Trừ xe công vụ; xe buýt; xe hp đồng; xe tham quan du lịch; xe đưa đón cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên, lực lượng vũ trang; xe phục vụ tang lễ, phục vụ đám cưới.

2. Bãi bỏ các nội dung:

a) Cụm từ (trừ trường hợp đặc biệt phải có giấy phép của UBND thành phố Vinh)tại gạch đầu dòng thứ ba Khoản 5 Điều 3 Quy định;

b) Khoản 6 Điều 3 Quy đnh.

Điều 2. Hiệu lực thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2019.

Điều 3. Tổ chức thc hin.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND thành phố Vinh, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điu 3;
- Cục Kiểm
tra văn bản - Bộ Tư pháp (để k/tra);
- TT T
nh ủy, HĐND tnh (để b/c);
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND t
nh;
- Các Phó Văn phòng UBND t
nh;
- S
Tư pháp (để cập nhật CSDL);
- Đài PTTH tỉnh, Báo Nghệ An,
Cổng TTĐT tnh;
- Trung tâm Công báo;
- Lưu: VTUB, CN (D
ũng).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Hồng Vinh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/06/2019
Ngày hiệu lực20/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2019/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thời gian hạn chế lưu thông phương tiện tham gia giao thông Nghệ An


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thời gian hạn chế lưu thông phương tiện tham gia giao thông Nghệ An
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/2019/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Nghệ An
       Người kýLê Hồng Vinh
       Ngày ban hành07/06/2019
       Ngày hiệu lực20/06/2019
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcGiao thông - Vận tải
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật5 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thời gian hạn chế lưu thông phương tiện tham gia giao thông Nghệ An

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2019/QĐ-UBND thời gian hạn chế lưu thông phương tiện tham gia giao thông Nghệ An

           • 07/06/2019

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 20/06/2019

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực