Quyết định 23/2020/QĐ-UBND

Quyết định 23/2020/QĐ-UBND quy định về tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/2020/QĐ-UBND trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Vĩnh Phúc


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/2020/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 02 tháng 6 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TÀI SẢN CÓ GIÁ TRỊ LỚN TRONG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TÀI SẢN CÔNG VÀO MỤC ĐÍCH KINH DOANH, CHO THUÊ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21 tháng 6 năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;

Căn cứ Thông tư số 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công.

Căn cứ Báo cáo số 71/BC-STP ngày 29/4/2020 của Sở Tư pháp báo cáo kết quả thẩm định văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Kết luận Hội nghị hành chính UBND tỉnh phiên họp tháng 5/2020;

Theo đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 323/TTr-STC ngày 12 tháng 5 năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tài sản có giá trị lớn trong trường hợp sử dụng tài sản công tại đơn vị sự nghiệp công lập vào mục đích kinh doanh, cho thuê, cụ thể như sau:

1. Là tài sản có nguyên giá theo sổ sách kế toán từ 05 tỷ đồng trở lên/01 đơn vị tài sản hoặc 01 loại tài sản.

2. Áp dụng cho các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh (không bao gồm các đơn vị sự nghiệp của Đảng).

Điều 2. Tổ chức thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng năm 2020.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Duy Thành

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/2020/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/2020/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/06/2020
Ngày hiệu lực12/06/2020
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật4 tháng trước
(15/06/2020)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/2020/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 23/2020/QĐ-UBND trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 23/2020/QĐ-UBND trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Vĩnh Phúc
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu23/2020/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
        Người kýLê Duy Thành
        Ngày ban hành02/06/2020
        Ngày hiệu lực12/06/2020
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật4 tháng trước
        (15/06/2020)

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 23/2020/QĐ-UBND trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Vĩnh Phúc

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/2020/QĐ-UBND trường hợp sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh Vĩnh Phúc

              • 02/06/2020

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 12/06/2020

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực