Quyết định 23/QĐ-BHXH

Quyết định 23/QĐ-BHXH năm 2021 sửa đổi quy định về mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế kèm theo Quyết định 102/QĐ-BHXH do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 23/QĐ-BHXH 2021 sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội


BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 23/QĐ-BHXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2021

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH MẪU THẺ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH BẢO HIỂM XÃ HỘI TẠI ĐIỀU 5 QUY ĐỊNH CẤP, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG THẺ VÀ TRANG PHỤC CỦA NGƯỜI ĐƯỢC GIAO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VỀ ĐÓNG BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP, BẢO HIỂM Y TẾ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 102/QĐ-BHXH NGÀY 12 THÁNG 01 NĂM 2017 CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Luật Thanh tra ngày 15 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Luật Bảo hiểm xã hội ngày 20 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Bảo hiểm y tế ngày 14 tháng 11 năm 2008 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế ngày 13 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 21/2016/NĐ-CP ngày 31 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của cơ quan bảo hiểm xã hội;

Căn cứ Nghị định số 89/2020/NĐ-CP ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung quy định về chất liệu, kích thước Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội tại khoản 2 Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH ngày 12 tháng 01 năm 2017 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam như sau:

Sửa đổi, bổ sung cụm từ “2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 61 mm, dài 87 mm gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ.” thành “2. Thẻ hình chữ nhật, rộng 54 mm, dài 86 mm, chất liệu nhựa, gồm phôi thẻ và màng bảo vệ, có lớp chống bay màu và chống xước ở hai mặt thẻ.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các quy định khác (ngoài nội dung tại Điều 1 Quyết định này) về Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội được thực hiện theo Điều 5 Quy định cấp, quản lý, sử dụng thẻ và trang phục của người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định số 102/QĐ-BHXH .

Điều 3. Vụ trưởng Vụ Thanh tra - Kiểm tra, Chánh Văn phòng Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thanh tra Chính phủ;
- Bộ LĐ-TB&XH;
- Bộ Y tế;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nội vụ;
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Hội đồng quản lý BHXH VN;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc;
- Các đơn vị trực thuộc BHXH VN;
- Cổng TTĐT BHXH VN;
- Lưu: VT, TTKT(10b).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thế Mạnh

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 23/QĐ-BHXH

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu23/QĐ-BHXH
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành08/01/2021
Ngày hiệu lực08/01/2021
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 tháng trước
(12/01/2021)
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 23/QĐ-BHXH

Lược đồ Quyết định 23/QĐ-BHXH 2021 sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 23/QĐ-BHXH 2021 sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu23/QĐ-BHXH
       Cơ quan ban hànhBảo hiểm xã hội Việt Nam
       Người kýNguyễn Thế Mạnh
       Ngày ban hành08/01/2021
       Ngày hiệu lực08/01/2021
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcLao động - Tiền lương, Bảo hiểm
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật3 tháng trước
       (12/01/2021)

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 23/QĐ-BHXH 2021 sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 23/QĐ-BHXH 2021 sửa đổi mẫu Thẻ Thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội

           • 08/01/2021

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 08/01/2021

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực