Quyết định 2301/QĐ-UBND

Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 61/QĐ-UBND 2018 công bố chuẩn hóa thủ tục hành chính ngành Y tế Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 10/01/2018.

Nội dung toàn văn Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2301/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 25 tháng 9 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 308/TTr-STP ngày 23 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính bị hủy bỏ, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế áp dụng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH; THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ Y TẾ ÁP DỤNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

PHẦN I. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

A. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

VĂN BẢN QUY ĐỊNH BÃI BỎ

I. Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

1

Cấp giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

2

Gia hạn chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm thực phẩm.

Thông tư số 19/2012/TT-BYT ngày 09/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

3

Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30/11/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH

STT

TÊN THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

I

Lĩnh vực: Vệ sinh an toàn thực phẩm và dinh dưỡng.

1

Cấp giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy sản phẩm thực phẩm.

2

Cấp giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm.

3

Cấp giấy xác nhận nội dung quảng cáo thực phẩm và giấy xác nhận hồ sơ đăng ký hội thảo, hội nghị, giới thiệu thực phẩm

4

Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế

II

Lĩnh vực: Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần.

1

Bệnh án Giám định xác định mức độ khuyết tật

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2301/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2301/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành25/09/2013
Ngày hiệu lực25/09/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2301/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2301/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Văn Thi
        Ngày ban hành25/09/2013
        Ngày hiệu lực25/09/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 10/01/2018
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2301/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính Sở Y tế Kiên Giang