Quyết định 2307/QĐ-UBND

Quyết định 2307/QĐ-UBND năm 2009 về thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2307/QĐ-UBND thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn Việt Nam cho nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan


ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

Số: 2307/QĐ-UBND

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH LẬP TỔ ĐÀM PHÁN CHUYỂN NHƯỢNG PHẦN GÓP VỐN CỦA BÊN VIỆT NAM CHO BÊN NƯỚC NGOÀI TRONG CÔNG TY LIÊN DOANH CAO ỐC SAIGON METROPOLITAN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 647/TTr-SNV ngày 04 tháng 5 năm 2009,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay thành lập Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan, gồm các thành viên sau:

1. Ông Lư Thanh Phong, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tổ trưởng;

2. Ông Tạ Quang Vinh, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Tổ Phó;

3. Ông Đào Anh Kiệt, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thành viên;

4. Bà Ung Thị Xuân Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Thành viên;

5. Ông Lê Thanh Tân, Phó Chánh Thanh tra thành phố, Thành viên;

6. Ông Nguyễn Duy Dũng, Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng thành phố, Thành viên;

7. Ông Nguyễn Chí Công, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên xây dựng Bình Minh, Thành viên;

Điều 2. Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan có nhiệm vụ:

1. Làm việc và thông báo cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh Cao ốc Saigon Metropolitan mức giá và các điều kiện chuyển nhượng góp vốn của bên Việt Nam đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận tại Thông báo số 209/TB-VP ngày 03 tháng 4 năm 2009 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố;

2. Báo cáo kết quả làm việc cho Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn của bên Việt Nam cho bên nước ngoài trong Công ty Liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tư pháp, Chánh Thanh tra thành phố, Thủ trưởng các sở, ngành thành phố có liên quan và các Ông, Bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận :
- Như điều 4;
- Thường trực Thành ủy;
- Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố;
- TTUB : CT, các PCT;
- Ban Chỉ đạo Phòng chống tham nhũng TP;
- Tổng Công ty Xây dựng Sài Gòn, Sở Nội vụ (2b);
- Công ty TNHH một thành viên XD Bình Minh;
- VPUB: Các PVP, Các Phòng CV;
- Lưu : VT, (VX-Nh) L.

CHỦ TỊCH
Lê Hoàng Quân

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2307/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành11/05/2009
Ngày hiệu lực11/05/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2307/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2307/QĐ-UBND thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn Việt Nam cho nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2307/QĐ-UBND thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn Việt Nam cho nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2307/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhThành phố Hồ Chí Minh
        Người kýLê Hoàng Quân
        Ngày ban hành11/05/2009
        Ngày hiệu lực11/05/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản được căn cứ

             Văn bản hợp nhất

              Văn bản gốc Quyết định 2307/QĐ-UBND thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn Việt Nam cho nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan

              Lịch sử hiệu lực Quyết định 2307/QĐ-UBND thành lập tổ đàm phán chuyển nhượng phần góp vốn Việt Nam cho nước ngoài trong công ty liên doanh cao ốc Saigon Metropolitan

              • 11/05/2009

               Văn bản được ban hành

               Trạng thái: Chưa có hiệu lực

              • 11/05/2009

               Văn bản có hiệu lực

               Trạng thái: Có hiệu lực