Quyết định 2317/QĐ-UBND

Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã, phường, thị trấn đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 (Đợt 2) do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế Thừa Thiên Huế


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2317/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (ĐỢT 2)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 3447/QĐ-BYT ngày 22 tháng 9 năm 2011 của Bộ Y tế về việc “Ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn 2011 - 2020”;

Căn cứ Công văn số 465/BYT-KHTC ngày 07 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế về việc triển khai thực hiện Bộ Tiêu chí Quốc gia về xã giai đoạn 2011 - 2020;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 1349/TTr-SYT ngày 09 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận 12 (mười hai) xã, phường đạt Tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn 2011 - 2020 tỉnh Thừa Thiên Huế (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Y tế; Thủ trưởng các cơ quan liên quan, Chủ tịch UBND: Huyện Phú Lộc, thành phố Huế, Chủ tịch UBND các xã, phường ghi tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Ngô Hòa

 

DANH SÁCH

XÃ, PHƯỜNG, THỊ TRẤN ĐẠT TIÊU CHÍ QUỐC GIA VỀ Y TẾ XÃ GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 (ĐỢT 2)
(Kèm theo Quyết định số 2317/QĐ-UBND ngày 04/11/2013 của UBND tỉnh)

I. THÀNH PHỐ HUẾ

1. Phường Vĩnh Ninh

2. Phường Phú Thuận

3. Phường Xuân Phú

4. Phường Phú Cát

5. Phường Phường Đúc

6. Phường Hương Sơ

7. Phường Thủy Biều

II. HUYỆN PHÚ LỘC

1. Xã Vinh Hiền

2. Xã Vinh Hưng

3. Xã Lộc An

4. Xã Vinh Mỹ

5. Xã Lộc Bình

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2317/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2317/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành04/11/2013
Ngày hiệu lực04/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật10 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2317/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế Thừa Thiên Huế


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế Thừa Thiên Huế
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2317/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Thừa Thiên Huế
        Người kýNgô Hòa
        Ngày ban hành04/11/2013
        Ngày hiệu lực04/11/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Văn hóa - Xã hội, Thể thao - Y tế
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật10 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế Thừa Thiên Huế

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2317/QĐ-UBND năm 2013 công nhận xã đạt Tiêu chí Quốc gia Y tế Thừa Thiên Huế

            • 04/11/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 04/11/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực