Quyết định 109/2009/QĐ-UBND

Quyết định 109/2009/QĐ-UBND sửa đổi quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trên lĩnh vực đầu tư kèm theo Quyết định 365/2008/QĐ-UBND do Tỉnh Ninh Thuận ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 232/2009/QĐ-UBND giải quyết TTHC cơ chế một cửa liên thông Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 109/2009/QĐ-UBND

Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 10 tháng 4 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI ĐIỂM Đ KHOẢN 2 MỤC A QUY ĐỊNH GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THEO CƠ CHẾ “MỘT CỬA LIÊN THÔNG” TRÊN LĨNH VỰC ĐẦU TƯ BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 365/2008/QĐ-UBND NGÀY 22 THÁNG 11 NĂM 2008 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 26 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế “một cửa”, cơ chế “một cửa liên thông” tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Theo nội dung Thông báo số 66/TB-UBND ngày 26 tháng 3 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về nội dung cuộc họp Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 24 tháng 3 năm 2009 và đề nghị của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung nội dung về thời gian giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định tại điểm đ khoản 2 Mục A Quy định giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “một cửa liên thông” trên lĩnh vực đầu tư tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (ban hành kèm theo Quyết định số 365/2008/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh) như sau:

“Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp thuận về chủ trương đầu tư: 03 ngày. Đối với các dự án có quy mô lớn, ảnh hưởng đến quy hoạch nhiều ngành, địa phương phải báo cáo xin ý kiến tập thể Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thì thời gian giải quyết có thể dài hơn nhưng không quá 07 ngày làm việc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành, đoàn thể và các cơ quan liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Hoàng Thị Út Lan

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 109/2009/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu109/2009/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/04/2009
Ngày hiệu lực10/04/2009
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật13 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 109/2009/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 232/2009/QĐ-UBND giải quyết TTHC cơ chế một cửa liên thông Lào Cai


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 232/2009/QĐ-UBND giải quyết TTHC cơ chế một cửa liên thông Lào Cai
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu109/2009/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Ninh Thuận
        Người kýHoàng Thị Út Lan
        Ngày ban hành10/04/2009
        Ngày hiệu lực10/04/2009
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật13 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 232/2009/QĐ-UBND giải quyết TTHC cơ chế một cửa liên thông Lào Cai

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 232/2009/QĐ-UBND giải quyết TTHC cơ chế một cửa liên thông Lào Cai

            • 10/04/2009

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 10/04/2009

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực