Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG

Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG năm 2018 về thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

Nội dung toàn văn Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá


BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 232/QĐ-BCĐĐHG

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2018

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ THÀNH VIÊN BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH GIÁ

Căn cứ Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá;

Căn cứ Quyết định số 731/QĐ-TTg ngày 29 tháng 4 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công Thủ tướng, các Phó Thủ tướng đứng đầu tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của các bộ, cơ quan: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên và Môi trường, Văn phòng Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Danh sách thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá bao gồm:

1. Ông Đinh Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Phó Trưởng ban;

2. Ông Trần Văn Hiếu, Thứ trưởng Bộ Tài chính, thành viên;

3. Ông Đỗ Thắng Hải, Thứ trưởng Bộ Công Thương, thành viên;

4. Ông Lê Quang Mạnh, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, thành viên;

5. Ông Phạm Lê Tuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, thành viên;

6. Ông Phạm Mạnh Hùng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, thành viên;

7. Ông Lê Đình Thọ, Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải, thành viên;

8. Ông Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, thành viên;

9. Ông Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thành viên;

10. Ông Bùi Phạm Khánh, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, thành viên;

11. Ông Nguyễn Sỹ Hiệp, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, thành viên;

12. Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thành viên;

13. Ông Trần Quý Kiên, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, thành viên;

14. Ông Nguyễn Bích Lâm, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê, thành viên.

Điều 2. Các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá có tên tại Điều 1 Quyết định này thực hiện quyền hạn và trách nhiệm của mình theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 6 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá và Quyết định số 60/QĐ-BCĐĐHG ngày 15 tháng 9 năm 2014 của Ban Chỉ đạo điều hành giá về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Việc bố trí kinh phí cho hoạt động của Ban Chỉ đạo được thực hiện theo quy định tại Điều 7 Quyết định số 690/QĐ-TTg ngày 11 tháng 5 năm 2014 về việc thành lập Ban Chỉ đạo điều hành giá. Các hoạt động cụ thể được áp dụng mức chi đối với các nội dung công việc có tính chất tương tự đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 194/QĐ-BCĐĐHG ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá về kiện toàn nhân sự Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Điều 4. Bộ trưởng các Bộ: Tài chính, Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

TRƯỞNG BAN
PHÓ THỦ TƯỚNG
Vương Đình Huệ

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 232/QĐ-BCĐĐHG

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu232/QĐ-BCĐĐHG
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành18/06/2018
Ngày hiệu lực18/06/2018
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 232/QĐ-BCĐĐHG

Lược đồ Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu232/QĐ-BCĐĐHG
        Cơ quan ban hànhBan Chỉ đạo Điều hành giá
        Người kýVương Đình Huệ
        Ngày ban hành18/06/2018
        Ngày hiệu lực18/06/2018
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật3 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 232/QĐ-BCĐĐHG 2018 thành viên Ban Chỉ đạo điều hành giá

            • 18/06/2018

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 18/06/2018

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực