Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND

Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND sửa đổi chính sách hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài kèm theo quyết định 2847/2006/QĐ-UBND do tỉnh Quảng Ninh ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND hỗ trợ người đi lao động nước ngoài Quảng Ninh


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2324/2007/QĐ-UBND

Hạ Long, ngày 06 tháng 7 năm 2007

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NGƯỜI ĐI LAO ĐỘNG Ở NƯỚC NGOÀI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 2847/2006/QĐ-UBND NGÀY 25/9/2006 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 04/2006/NQ-HĐND ngày 14/7/2006 của Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XI, kỳ họp thứ 8 “Về một số cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010”;

Căn cứ ý kiến thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại văn bản số 57/HĐND ngày 20/6/2007 về việc bổ sung đối tượng thụ hưởng chính sách hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài;

Xét đề nghị của Liên Sở: Lao động Thương binh và Xã hội - Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 788 LN/LĐTBXH-KH&ĐT ngày 25/4/2007 và ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp tại văn bản số 793/BC-STP-KTVB ngày 18/4/2007,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chính sách hỗ trợ người đi lao động ở nước ngoài quy định tại khoản 1, Điều 5 của Quy định một số cơ chế, chính sách phát triển dịch vụ tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2006-2010 ban hành kèm theo Quyết định số 2847/2006/QĐ-UBND ngày 25/9/2006 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh như sau:

Hỗ trợ chi phí đào tạo ngoại ngữ, giáo dục định hướng nghề cho người lao động có hộ khẩu thường trú tại Quảng Ninh được các Trung tâm của các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động đào tạo và đủ điều kiện đi lao động ở nước ngoài; mức hỗ trợ 800.000 đồng/người đi lao động ở nước ngoài.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động - Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. UBND TỈNH QUẢNG NINH
CHỦ TỊCH
Vũ Nguyên Nhiệm

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2324/2007/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2324/2007/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/07/2007
Ngày hiệu lực16/07/2007
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật11 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2324/2007/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND hỗ trợ người đi lao động nước ngoài Quảng Ninh


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND hỗ trợ người đi lao động nước ngoài Quảng Ninh
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2324/2007/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Quảng Ninh
       Người kýVũ Nguyên Nhiệm
       Ngày ban hành06/07/2007
       Ngày hiệu lực16/07/2007
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Lao động - Tiền lương
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật11 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND hỗ trợ người đi lao động nước ngoài Quảng Ninh

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2324/2007/QĐ-UBND hỗ trợ người đi lao động nước ngoài Quảng Ninh

           • 06/07/2007

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 16/07/2007

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực