Quyết định 2324/QĐ-UBND

Quyết định 2324/QĐ-UBND năm 2016 cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt do tỉnh Bình Phước ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt Bình Phước 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2324/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 12 tháng 09 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

CHO PHÉP THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG NGUYỄN QUỐC VIỆT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Công chứng số 53/2014/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 29/2015/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

Xét hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng Công chứng của các ông (bà): Nguyễn Quốc Việt và Trần Hữu Đức;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 122/TTr-STP ngày 23 tháng 8 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép thành lập Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt.

Văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt có trụ sở tại: Quốc lộ 14, thôn 2, xã Đức Liễu, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, các ông (bà): Nguyễn Quốc Việt và Trần Hữu Đức chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Bộ Tư pháp;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 3;
- Sở T
ư pháp (03 bản);
- LĐVP;
- Lưu: VT,
P. NC-NgV.DN 49(25/8)

TM. Y BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2324/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2324/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành12/09/2016
Ngày hiệu lực12/09/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2324/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt Bình Phước 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt Bình Phước 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2324/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Bình Phước
        Người kýNguyễn Văn Trăm
        Ngày ban hành12/09/2016
        Ngày hiệu lực12/09/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcDịch vụ pháp lý
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt Bình Phước 2016

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2324/QĐ-UBND thành lập văn phòng Công chứng Nguyễn Quốc Việt Bình Phước 2016

            • 12/09/2016

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 12/09/2016

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực