Quyết định 2327/QĐ-BTC

Quyết định 2327/QĐ-BTC năm 2017 về Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính

Nội dung toàn văn Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành


BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2327/QĐ-BTC

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26/07/2017của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ công văn số 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông về các yêu cầu cơ bản về chức năng, tính năng kỹ thuật của Hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện;

Căn cứ công văn số 3386/BTTTT-ƯDCNTT ngày 23/10/2009 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc bổ sung, điều chỉnh một số điểm tại công văn số 1654/BTTTT-ƯDCNTT 1655/BTTTT-ƯDCNTT ngày 27/5/2008 của Bộ Thông tin và Truyền thông;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Tiêu chuẩn kỹ thuật Hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Điều 2. Tiêu chuẩn kỹ thuật này áp dụng cho các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Điều 3. Tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định này là các tiêu chuẩn cơ bản và là mức tối thiểu hệ thống điện tử đa phương tiện phải đáp ứng. Trong quá trình thực hiện đầu tư, mua sắm, các cơ quan, đơn vị phải đảm bảo hệ thống điện tử đa phương tiện tuân thủ đầy đủ các tiêu chuẩn kỹ thuật ban hành kèm quyết định này, trường hợp bổ sung thêm tiêu chí kỹ thuật ngoài các tiêu chí đã quy định, cần đảm bảo tính hiện đại, an toàn và có tối thiểu 2 nhà cung cấp thiết bị hội nghị truyền hình đáp ứng.

Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về quyết định của mình trước Pháp luật và theo phân cấp của Bộ Tài chính.

Điều 4. Giao Cục Tin học và Thống kê tài chính chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kịp thời trình Bộ phê duyệt điều chỉnh cập nhật các tiêu chuẩn kỹ thuật mới, tiên tiến, hiện đại phù hợp với thực tế và nhu cầu sử dụng.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1102/QĐ-BTC ngày 14/6/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chí, tiêu chuẩn kỹ thuật về thiết bị, kết nối, âm thanh và an toàn bảo mật thông tin hệ thống điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành của Bộ Tài chính.

Điều 6. Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Cục trưởng Cục Tin học và Thống kê tài chính, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như điều 6;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, THTK.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC TIN HỌC
VÀ THỐNG KÊ TÀI CHÍNH
Đặng Đức Mai

 

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT

HỆ THỐNG ĐIỆN TỬ ĐA PHƯƠNG TIỆN HỖ TRỢ CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA BỘ TÀI CHÍNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2327/QĐ-BTC ngày 10/11/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

STT

Tiêu chuẩn kỹ thuật

I

Yêu cầu chung

1

Thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện hiện đại, chuyên nghiệp hỗ trợ chuẩn Full HD (Full High Definition)

2

Tiêu chuẩn kỹ thuật thiết bị đáp ứng chuẩn quốc tế về thiết bị giao ban điện tử đa phương tiện

3

Tiêu chuẩn kỹ thuật của thiết bị chính trong hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện gồm 06 nhóm cơ bản sau:

- Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)

- Phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp

- Tính năng ghi kênh

- Thiết bị đầu cuối

- An toàn, bảo mật

- Đường truyền

II

Thiết bị điều khiển đa điểm (MCU)

1

Hỗ trợ kết nối với MCU khác để tăng số lượng điểm họp

2

Hỗ trợ độ phân giải 1080p cho các thiết bị đầu/cuối

3

Hỗ trợ giao thức kết nối H.323 hoặc H.323 (AVC), SIP, IPv4, IPv6

4

Hỗ trợ các chuẩn mã hóa video: H.263++, H.264 hoặc H.264 AVC (Baseline), H.264 AVC (HP) hoặc H.264 HP (AVC), H.264 SVC

5

Hỗ trợ các chuẩn mã hóa audio G.711a/u hoặc G.711a/µ, G.722, G.722.1, G.729a hoặc G729A

6

Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thuyết trình: H.239, BFCP

7

Hỗ trợ quản lý chất lượng dịch vụ QoS

8

Hỗ trợ mã hóa nội dung họp theo chuẩn AES

Hỗ trợ bảo mật tầng giao vận (Transport layer security - TLS)

9

Hỗ trợ quản lý, cấu hình và điều khiển qua giao diện web, LDAP

10

02 cổng kết nối mạng Gigabit

11

02 nguồn điện vào có khả năng dự phòng cho nhau (redundant power supply)

III

Phần mềm quản lý, lập lịch cuộc họp

1

Hỗ trợ đăng ký các phiên họp, hỗ trợ thông báo bằng email đến các bên tham gia họp

2

Chức năng lập lịch tích hợp được với Microsoft Exchange/Outlook

3

Hỗ trợ quản lý qua giao diện web

IV

Tính năng ghi kênh

1

Hỗ trợ các chức năng recording và streaming

2

Hỗ trợ chuẩn H.239, H.264 hoặc H.264 AVC (HP) hoặc H.264 HP, G.711a/u hoặc G.711a/µ hoặc G.711 a and u hoặc G.711 a and µ

3

Hỗ trợ ghi 5 phiên họp đồng thời

4

Hỗ trợ lưu/phát video độ phân giải 1080p

V

Thiết bị đầu cuối (Codec, Camera)

1

Codec

 

Hỗ trợ giao thức kết nối H.323 hoặc SIP, IPv4, IPv6

 

Hỗ trợ các chuẩn mã hóa video H.261, H.263, H.264 HP hoặc H.265 (SIP)

 

Hỗ trợ các chuẩn mã hóa audio G.711, G.722, G.722.1, G729 hoặc G729A hoặc G729AB, Stereo

 

Cổng vào hình ảnh: 1 cổng HDMI

 

Cổng ra hình ảnh: 2 cổng HDMI

 

Cổng vào âm thanh: 1 cổng microphone, 1 cổng line-in

 

Cổng ra âm thanh: 1 cổng line-out

 

Cổng kết nối mạng Gigabit

 

Hỗ trợ nhận và xuất tín hiệu hình ảnh với độ phân giải [email protected]

 

Hỗ trợ mã hóa nội dung họp theo chuẩn AES, H.235

 

Hỗ trợ chia sẻ dữ liệu thuyết trình: H.239 và BFCP

 

Hỗ trợ giao diện web

2

Camera

 

Hỗ trợ độ phân giải [email protected]/[email protected]

 

Zoom quang học 10x

 

Trường quan sát ngang (Horizontal Field of View) 65°

 

Góc quay ngang (PAN) ± 100°

 

Góc quay dọc (Tilt) ± 20°

VI

An toàn, bảo mật

1

Đảm bảo an ninh, có khả năng ngăn chặn sự thâm nhập trái phép vào cuộc họp, có sử dụng cơ chế đăng nhập xác thực

2

Hỗ trợ tính năng mã hóa cuộc họp, mã hóa dữ liệu đường truyền

3

Có khả năng kết hợp với các thiết bị an ninh khác như mã hóa, tường lửa (firewall) hoặc tích hợp sẵn cơ chế bảo mật

VII

Đường truyền

1

Băng thông tại điểm cầu: 4Mbps

2

Băng thông tại điểm trung tâm: 4Mbps x Số lượng điểm cầu

3

Phương tiện truyền dẫn cho toàn bộ kênh truyền là truyền dẫn quang

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2327/QĐ-BTC

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2327/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành10/11/2017
Ngày hiệu lực10/11/2017
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật6 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2327/QĐ-BTC

Lược đồ Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2327/QĐ-BTC
       Cơ quan ban hànhBộ Tài chính
       Người kýĐặng Đức Mai
       Ngày ban hành10/11/2017
       Ngày hiệu lực10/11/2017
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcCông nghệ thông tin
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật6 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2327/QĐ-BTC 2017 Tiêu chuẩn kỹ thuật điện tử đa phương tiện hỗ trợ chỉ đạo điều hành

           • 10/11/2017

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 10/11/2017

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực