Quyết định 233/2005/QĐ-TTg

Quyết định 233/2005/QĐ-TTg về chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với chấp hành viên và công chứng viên do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên đã được thay thế bởi Quyết định 27/2012/QĐ-TTg quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề và được áp dụng kể từ ngày 01/08/2012.

Nội dung toàn văn Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên


THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 233/2005/QĐ-TTG

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC QUY ĐỊNH CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP TRÁCH NHIỆM THEO NGHỀ ĐỐI VỚI CHẤP HÀNH VIÊN VÀ CÔNG CHỨNG VIÊN

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 204 /2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc quân đội nhân dân và công an nhân dân;
Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại Quyết định này được áp dụng đối với một số chức danh tư pháp làm việc tại cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan Công chứng nhà nước.

2. Đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại Quyết định này bao gồm: Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi chung là Chấp hành viên cấp tỉnh), Chấp hành viên cơ quan thi hành án dân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là Chấp hành viên cấp huyện) và Công chứng viên.

3. Chấp hành viên Thi hành án các quân khu và quân chủng Hải quân không thuộc đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định tại Quyết định này.

Điều 2. Mức phụ cấp

1. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên được quy định như sau:

a) Mức 25% áp dụng đối với Chấp hành viên cấp tỉnh;

b) Mức 30% áp dụng đối với Chấp hành viên cấp huyện.

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Công chứng viên được quy định như sau: mức 15% áp dụng đối với Công chứng viên.

3. Các mức phụ cấp trách nhiệm theo nghề được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).

Điều 3. Nguồn kinh phí thực hiện

1. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm của Bộ Tư pháp theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

2. Nguồn kinh phí thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Công chứng viên được bố trí trong dự toán ngân sách địa phương hàng năm theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo và thay thế Quyết định số 76/2001/QĐ-TTg ngày 14 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên được áp dụng kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2004.

3. Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Công chứng viên được áp dụng kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực pháp luật.

Điều 5. Hướng dẫn và trách nhiệm thi hành

1. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

2. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

KT.THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 233/2005/QĐ-TTg

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu233/2005/QĐ-TTg
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/09/2005
Ngày hiệu lực23/10/2005
Ngày công báo08/10/2005
Số công báoTừ số 7 đến số 8
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
Cập nhật3 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 233/2005/QĐ-TTg

Lược đồ Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản hiện thời

    Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên
    Loại văn bảnQuyết định
    Số hiệu233/2005/QĐ-TTg
    Cơ quan ban hànhThủ tướng Chính phủ
    Người kýNguyễn Tấn Dũng
    Ngày ban hành26/09/2005
    Ngày hiệu lực23/10/2005
    Ngày công báo08/10/2005
    Số công báoTừ số 7 đến số 8
    Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Lao động - Tiền lương
    Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 01/08/2012
    Cập nhật3 năm trước

    Văn bản được dẫn chiếu

     Văn bản được hợp nhất

      Văn bản hợp nhất

       Văn bản gốc Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên

       Lịch sử hiệu lực Quyết định 233/2005/QĐ-TTg chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề chấp hành công chứng viên