Quyết định 2336/QĐ-BGTVT

Quyết định 2336/QĐ-BGTVT năm 2013 công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2336/QĐ-BGTVT 2013 Danh mục dự án xây dựng Ký túc xá Đại học Giao thông


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2336/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH: KÝ TÚC XÁ TRƯỜNG ĐẠI HỌC GTVT THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, THEO HÌNH THỨC BOT

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định số 107/2012/NĐ-CP ngày 20/12/2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao - Kinh doanh (BTO), Hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT); Nghị định số 24/2011/NĐ-CP ngày 05/04/2011 của Chính phủ về sửa đổi một số điều của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP ngày 27/11/2009;

Căn cứ Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT ngày 27/01/2011 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 108/2009/NĐ-CP;

Căn cứ Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT ngày 31/10/2012 của Bộ trưởng Bộ GTVT về việc tổ chức thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư do Bộ GTVT quản lý;

Theo đề nghị của Vụ trưởng - Trưởng ban Ban quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố Danh mục dự án đầu tư xây dựng công trình: Ký túc xá Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức BOT (như Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Giao Văn phòng Bộ phối hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin thực hiện đăng tải công bố Danh mục dự án theo quy định tại Nghị định số 108/2009/NĐ-CP Thông tư số 03/2011/TT-BKHĐT và Quyết định số 2729/QĐ-BGTVT.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng Bộ, Ban Quản lý đầu tư các dự án đối tác công - tư, Vụ Kế hoạch đầu tư, Vụ Tài chính, Cục QLXD và CL CTGT; Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, Trung tâm Công nghệ thông tin và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các Bộ: KH&ĐT, TC;
- Lưu: VT, ĐTCT (6b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Hồng Trường

 

DANH MỤC

DỰ ÁN KÊU GỌI ĐẦU TƯ THEO HÌNH THỨC HỢP ĐỒNG XÂY DỰNG - KINH DOANH - CHUYỂN GIAO (BOT)
(Kèm theo Quyết định số 2336/QĐ-BGTVT ngày 07 tháng 8 năm 2013 của Bộ GTVT)

Stt

Tên dự án

Mục tiêu của dự án

Địa điểm thực hiện dự án

Các thông số kỹ thuật chủ yếu

Tổng mức đầu tư dự kiến
(tỷ đồng)

Thời gian thực hiện

Đầu mối cơ quan liên hệ (Tên, địa chỉ, số ĐT, FAX)

1

Ký túc xá Trường Đại học GTVT thành phố Hồ Chí Minh, theo hình thức Hợp đồng Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Thực hiện chủ trương khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng nhà ở cho học sinh, sinh viên của Đảng và Nhà nước; nhằm phấn đấu đến năm 2015, đáp ứng cho khoảng 60% số sinh viên có nhu cầu, được thuê nhà ở tại “Ký túc xá” Trường Đại học Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

- Diện tích khu đất xây dựng: 1.020 m2.

- Quy mô xây dựng:

+ Diện tích xây dựng: 682m2.

+ Tầng cao: 5 - 8 tầng.

+ Diện tích sàn xây dựng: 5.615 m2.

+ Cấp công trình: Cấp III.

+ Số giường dự kiến: 900 g.

+ Cấp điện, cấp thoát nước, giao thông nội bộ.

- Mật độ xây dựng: 21,7% (<25%).

50,6

Dự kiến trong năm 2014 - 2015

* Ban QLĐT các dự án đối tác công - tư thuộc Bộ GTVT

Điện thoại:
84-4-39416369,
Số Fax:
84-4-39423291

* Địa chỉ: 80 Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2336/QĐ-BGTVT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2336/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành07/08/2013
Ngày hiệu lực07/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2336/QĐ-BGTVT

Lược đồ Quyết định 2336/QĐ-BGTVT 2013 Danh mục dự án xây dựng Ký túc xá Đại học Giao thông


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2336/QĐ-BGTVT 2013 Danh mục dự án xây dựng Ký túc xá Đại học Giao thông
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2336/QĐ-BGTVT
        Cơ quan ban hànhBộ Giao thông vận tải
        Người kýNguyễn Hồng Trường
        Ngày ban hành07/08/2013
        Ngày hiệu lực07/08/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Đầu tư, Xây dựng - Đô thị
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật7 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2336/QĐ-BGTVT 2013 Danh mục dự án xây dựng Ký túc xá Đại học Giao thông

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2336/QĐ-BGTVT 2013 Danh mục dự án xây dựng Ký túc xá Đại học Giao thông

            • 07/08/2013

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 07/08/2013

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực