Quyết định 2337/QĐ-BYT

Quyết định 2337/QĐ-BYT năm 2019 về phân công nhiệm vụ phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn đối với đơn vị trực thuộc Bộ Y tế

Nội dung toàn văn Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 về phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2019

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN ĐỐI VỚI CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC BỘ Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Luật số 33/2013/QH13 về phòng chống thiên tai;

Căn cứ Nghị định số 30/2017/NĐ-CP ngày 21/03/2017 quy định tổ chức, hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật phòng, chống thiên tai;

Căn cứ vào Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20/6/2017 của Chính phủ về Quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Quyết định số 6765/QĐ-BYT ngày 08/11/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của Bộ Y tế;

Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này danh sách các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

(có Danh sách kèm theo)

Điều 2. Thủ trưởng các đơn vị được giao nhiệm vụ có trách nhiệm tổ chức trực ban; duy trì lực lượng cơ động; dự trữ thuốc, hóa chất, vật tư, phương tiện; huấn luyện cho cộng đồng về cấp cứu y tế, vệ sinh môi trường để bảo vệ đơn vị và sẵn sàng tham gia ứng phó với thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại các địa phương trong vùng, khi có yêu cầu của Bộ Y tế.

Mỗi Bệnh viện thành lập ít nhất 03 đội cấp cứu cơ động ngoại viện; mỗi Viện thành lập ít nhất 03 đội cơ động phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường kèm theo đầy đủ trang bị, thuốc, hóa chất để có thể tổ chức cấp cứu và xử lý phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường tại hiện trường.

Thực hiện các chính sách, tài chính, kế toán theo quy định của pháp luật về phòng chống thiên tai và các quy định hiện hành.

Điều 3. Cục trưởng Cục quản lý khám bệnh, chữa bệnh quy định cơ cấu, tổ chức, trang thiết bị, huấn luyện của đội cấp cứu ngoại viện, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng quy định cơ cấu, tổ chức, trang thiết bị của đội cơ động phòng chống dịch và vệ sinh môi trường.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Điều 5. Các ông/bà: Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ trưởng các Vụ, Cục trưởng các Cục, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- BT Nguyễn Thị Kim Tiến (để b/c);
- UBQG Ứng phó SCTT và TKCN;
- BCĐ TW về PCTT;
- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ;
- Sở Y tế các tỉnh/TP trực thuộc TW;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Trường Sơn
TRƯỞNG BAN CHỈ HUY PHÒNG, CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN

 

DANH SÁCH

CÁC ĐƠN VỊ THAM GIA NHIỆM VỤ PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2337/QĐ-BYT ngày 06/6/2019 của Bộ Y tế)

TT

Đơn vị

Lĩnh vực đảm nhiệm

Ghi chú

Khu vực phía bắc:

1

Bệnh viện Bạch Mai

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện Hữu nghị

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

Bệnh viện E

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ

Phòng chống dịch bệnh

 

6

Viện sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

 

Khu vực Bắc Trung bộ (Thanh Hóa đến Huế):

1

Bệnh viện Bạch Mai

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện ĐK TƯ Huế

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

Bệnh viện Hữu nghị VN-CB Đồng Hới

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ

Phòng chống dịch bệnh

 

6

Viện sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh môi trường

Vệ sinh môi trường

 

Khu vực Nam Trung bộ (Đà Nẵng đến Bình thuận) và 4 tỉnh Tây Nguyên:

1

Bệnh viện C Đà Nẵng

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

BV ĐK TƯ Quảng Nam

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Bệnh viện ĐK TƯ Huế

Khám bệnh, chữa bệnh

Tăng cường

4

Bệnh viện Phong, DL Quy Hòa

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

BV Trường ĐH YD Đà Nẵng

Khám bệnh, chữa bệnh

 

6

Viện Pasteur Nha Trang

Phòng chống dịch, VSMT

 

7

Viện VSDT Tây Nguyên

Phòng chống dịch, VSMT

 

Khu vực Đông Nam bộ và Lâm Đồng:

1

Bệnh viện Chợ Ry

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Thống nhất

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Phòng chống dịch, VSMT

 

4

Viện Vệ sinh, Y tế công cộng TP. HCM

Phòng chống dịch, VSMT

 

Khu vực Nam bộ:

1

Bệnh viện Chợ Ry

Khám bệnh, chữa bệnh

 

2

Bệnh viện Thống nhất

Khám bệnh, chữa bệnh

 

3

BVĐK TƯ Cần Thơ

Khám bệnh, chữa bệnh

 

4

BV Trường ĐH YD cần Thơ

Khám bệnh, chữa bệnh

 

5

Viện Pasteur TP. Hồ Chí Minh

Phòng chống dịch, VSMT

 

6

Viện Vệ sinh, Y tế công cộng TP. HCM

Phòng chống dịch, VSMT

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2337/QĐ-BYT

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2337/QĐ-BYT
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành06/06/2019
Ngày hiệu lực06/06/2019
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhậtnăm ngoái
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2337/QĐ-BYT

Lược đồ Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 về phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 về phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2337/QĐ-BYT
        Cơ quan ban hànhBộ Y tế
        Người kýNguyễn Trường Sơn
        Ngày ban hành06/06/2019
        Ngày hiệu lực06/06/2019
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhậtnăm ngoái

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 về phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2337/QĐ-BYT 2019 về phân công nhiệm vụ phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

            • 06/06/2019

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 06/06/2019

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực