Quyết định 2337/QĐ-UBND

Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh Quy định tạm thời về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng đã được thay thế bởi Quyết định 259/QĐ-UBND đơn giá cho thuê nhà sở hữu nhà nước Lâm Đồng 2016 và được áp dụng kể từ ngày 05/02/2016.

Nội dung toàn văn Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2337/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 20 tháng 11 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ ĐƠN GIÁ CHO THUÊ NHÀ THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CHƯA ĐƯỢC CẢI TẠO, XÂY DỰNG LẠI ĐỂ LÀM VIỆC, SẢN XUẤT VÀ KINH DOANH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003

Xét văn bản số 2755/STC-GCS ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Sở Tài chính về đề xuất bổ sung quy định tạm thời về đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh, bổ sung hệ số sử dụng (K2) được quy định tại khoản 1.2 Điều 1 Quyết định số 2768/QĐ-UBND ngày 30/11/2010 của UBND tỉnh về tạm thời quy định đơn giá cho thuê nhà thuộc sở hữu Nhà nước chưa được cải tạo, xây dựng lại để làm việc, sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Cụ thể như sau:

- Hệ số sử dụng (K2): từ - 0,30 đến 0,00, cụ thể:

+ Đối với công trình có tỷ lệ chất lượng tốt (≥ 70%): K2 = 0,00;

+ Đối với công trình có tỷ lệ chất lượng trung bình (từ 50% đến <70%): K2 = - 0,10;

+ Đối với công trình có tỷ lệ chất lượng kém (từ 40% đến ≤ 50%): K2 = - 0,20;

+ Đối với công trình có tỷ lệ chất lượng kém (<40%): K2 = - 0,30.

Điều 2. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Bảo Lộc, thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các sở ngành, đơn vị liên quan chịu có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

Nơi nhận:
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH Lâm Đồng; Báo Lâm Đồng;
- Trung tâm Công báo;
- Website Văn phòng UBND tỉnh;
- Như điều 2;
- Lưu VT, QH, TC, TKCT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2337/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2337/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành20/11/2013
Ngày hiệu lực20/11/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2337/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2337/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
       Người kýNguyễn Văn Yên
       Ngày ban hành20/11/2013
       Ngày hiệu lực20/11/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcThuế - Phí - Lệ Phí, Bất động sản
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/02/2016
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 2337/QĐ-UBND năm 2013 điều chỉnh đơn giá thuê nhà nhà nước Lâm Đồng