Quyết định 234/2003/QĐ-BCN

Quyết định 234/2003/QĐ-BCN về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 234/2003/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam


BỘ CÔNG NGHIỆP
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 234/2003/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2003 

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHÀ MÁY THUỐC LÁ BẾN TRE VỀ TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Nghị định số 50/CP ngày 28 tháng 8 năm 1996 của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp nhà nước và Nghị định số 38/CP ngày 28 tháng 4 năm 1997 của Chính phủ về sửa đổi và bổ sung một số điều của Nghị định 50/CP;
Căn cứ Công văn số 1762/CP-ĐMDN ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ về việc chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức - Cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre, doanh nghiệp nhà nước thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre về làm thành viên hạch toán độc lập của Tổng công ty Thuốc lá Việt .

Số liệu để bàn giao tính tại thời điểm 0 giờ ngày 01 tháng 01năm 2004.

Điều 2. Giao Tổng công ty Thuốc lá Việt phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre tổ chức thực hiện việc chuyển giao Nhà máy Thuốc lá Bến Tre theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo.

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam và Giám đốc Nhà máy Thuốc lá Bến Tre chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 
Nơi nhận:
- Như  Điều 3,
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng Chính phủ,
- Ban Chỉ đạo ĐM và PTDN,
- Các Bộ: Tài chính, KH và ĐT,
Nội vụ, LĐ-TB và XH,
- UBND tỉnh Bến Tre,
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo),
- Công báo,
- Lưu VP, TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
 
 


Châu Huệ Cẩm

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 234/2003/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu234/2003/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/12/2003
Ngày hiệu lực14/01/2004
Ngày công báo30/12/2003
Số công báoTừ số 230 đến số 231
Lĩnh vựcDoanh nghiệp
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật14 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 234/2003/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 234/2003/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 234/2003/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu234/2003/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýChâu Huệ Cẩm
        Ngày ban hành26/12/2003
        Ngày hiệu lực14/01/2004
        Ngày công báo30/12/2003
        Số công báoTừ số 230 đến số 231
        Lĩnh vựcDoanh nghiệp
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật14 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 234/2003/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 234/2003/QĐ-BCN chuyển Nhà máy Thuốc lá Bến Tre về Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam

           • 26/12/2003

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 30/12/2003

            Văn bản được đăng công báo

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 14/01/2004

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực