Quyết định 2340/QĐ-UBND

Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Vĩnh Phúc


UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2340/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 29 tháng 8 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 92/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc sửa đổi Nghị quyết số 07/2009/NQ-HĐND ngày 28/7/2009 của HĐND tỉnh về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Căn cứ Nghị quyết số 96/2013/NQ-HĐND ngày 16/7/2013 về việc quy định một số mức chi đặc thù cho công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật và định mức phân bổ kinh phí cho công tác xây dựng, hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật có nội dung phức tạp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị của Sở Tư pháp tại Công văn số: 576/STP-XDVBQPPL ngày 14/8/2013 về việc đề nghị xử lý văn bản quy phạm pháp luật,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bãi bỏ 02 Quyết định do UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành không còn phù hợp với pháp luật hiện hành và điều kiện kinh tế- xã hội của tỉnh, bao gồm:

1. Quyết định số 28/2008/QĐ-UBND ngày 02/6/2008 của UBND tỉnh “Ban hành Quy định về quản lý, sử dụng kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật”;

2. Quyết định số 49/2009/QĐ-UBND ngày 28/8/2009 của UBND tỉnh “về mức thu lệ phí cấp bản sao, lệ phí chứng thực trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị; Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2340/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2340/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2013
Ngày hiệu lực29/08/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật7 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2340/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Vĩnh Phúc


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Vĩnh Phúc
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu2340/QĐ-UBND
       Cơ quan ban hànhTỉnh Vĩnh Phúc
       Người kýPhùng Quang Hùng
       Ngày ban hành29/08/2013
       Ngày hiệu lực29/08/2013
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính, Tài chính nhà nước, Thuế - Phí - Lệ Phí
       Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
       Cập nhật7 năm trước

       Văn bản thay thế

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Vĩnh Phúc

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2340/QĐ-UBND năm 2013 bãi bỏ văn bản pháp luật Vĩnh Phúc

           • 29/08/2013

            Văn bản được ban hành

            Trạng thái: Chưa có hiệu lực

           • 29/08/2013

            Văn bản có hiệu lực

            Trạng thái: Có hiệu lực