Quyết định 2341/QĐ-UBND

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Kiên Giang

Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang đã được thay thế bởi Quyết định 1711/QĐ-UBND 2014 bộ thủ tục hành chính ngành Thanh tra Kiên Giang và được áp dụng kể từ ngày 14/08/2014.

Nội dung toàn văn Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2341/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 305/TTr-STP ngày 20 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 2449/QĐ-UBND ngày 01/10/2009 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh Kiên Giang, mã số TTHC.TT.01.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi

 

BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2341/QĐ-UBND ngày 02 tháng 10 năm 2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang)

DANH MỤC BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA THANH TRA TỈNH KIÊN GIANG

A. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BỊ HỦY BỎ, BÃI BỎ

STT

Tên thủ tục hành chính

I. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo

2

Xử lý đơn giải quyết khiếu nại, tố cáo

3

Giải quyết khiếu nại lần đầu

4

Giải quyết khiếu nại lần hai

II. Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng

1

Giải quyết tố cáo

B. BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH BAN HÀNH MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực: Giải quyết khiếu nại, tố cáo

1

Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Giải quyết tố cáo

3

Tiếp công dân

4

Xử lý đơn

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2341/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2341/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành02/10/2013
Ngày hiệu lực02/10/2013
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2014
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2341/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2341/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Kiên Giang
        Người kýLê Văn Thi
        Ngày ban hành02/10/2013
        Ngày hiệu lực02/10/2013
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcBộ máy hành chính
        Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 14/08/2014
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản được dẫn chiếu

         Văn bản hướng dẫn

          Văn bản được hợp nhất

           Văn bản gốc Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang

           Lịch sử hiệu lực Quyết định 2341/QĐ-UBND năm 2013 thủ tục hành chính Thanh tra tỉnh Kiên Giang