Quyết định 2344/QĐ-UBND

Quyết định 2344/QĐ-UBND về phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán (Đợt 7) năm 2016 do tỉnh Lâm Đồng ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2344/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán Đợt 7 Lâm Đồng 2016


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LÂM ĐỒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2344/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 27 tháng 10 năm 2016

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÂN BKINH PHÍ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ HẠN HÁN NĂM 2016 (ĐỢT 7)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Quyết định số 1087QĐ-TTg ngày 20/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phân b kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông - Xuân năm 2015 -2016 (đợt 3);

Xét Tờ trình số 2686/TTr-STC&SNN ngày 14/7/2016 của liên sở Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Văn bản số 2326/STC-NS ngày 15/9/2016 của Sở Tài chính và Văn bn số 2686/STC-NS ngày 18/10/2016 của Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ 2.000 triệu đồng (hai tỷ đồng) cho UBND huyện Đạ Tẻh thực hiện việc nâng cấp, sửa chữa công trình nước tự chảy thôn Tôn K’Long, xã Đạ Pal, huyện Đạ Tẻh để khắc phục hậu quả hạn hán trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong năm 2016.

Nguồn vốn: theo Quyết định số 1087QĐ-TTg ngày 20/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc UBND huyện Đạ Tẻh, đơn vị có liên quan thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Đạ Tẻh; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ: NN&PTNT, TC;
- CT, các PCT UBND tnh;
- Như điều 3;
- LĐVP;
- Lưu: VT, NN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2344/QĐ-UBND

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2344/QĐ-UBND
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành27/10/2016
Ngày hiệu lực27/10/2016
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
Cập nhật5 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2344/QĐ-UBND

Lược đồ Quyết định 2344/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán Đợt 7 Lâm Đồng 2016


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2344/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán Đợt 7 Lâm Đồng 2016
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2344/QĐ-UBND
        Cơ quan ban hànhTỉnh Lâm Đồng
        Người kýNguyễn Văn Yên
        Ngày ban hành27/10/2016
        Ngày hiệu lực27/10/2016
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcTài chính nhà nước, Tài nguyên - Môi trường
        Tình trạng hiệu lựcKhông còn phù hợp
        Cập nhật5 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản hợp nhất

             Văn bản gốc Quyết định 2344/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán Đợt 7 Lâm Đồng 2016

             Lịch sử hiệu lực Quyết định 2344/QĐ-UBND phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán Đợt 7 Lâm Đồng 2016

             • 27/10/2016

              Văn bản được ban hành

              Trạng thái: Chưa có hiệu lực

             • 27/10/2016

              Văn bản có hiệu lực

              Trạng thái: Có hiệu lực