Quyết định 235/2004/QĐ-BTM

Quyết định 235/2004/QĐ-BTM triển khai Điều 3 Nghị định 29/2004/NĐ-CP về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ trưởng Bộ Thương mại

Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP đã được thay thế bởi Quyết định 5572/QĐ-BCT công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật Bộ Công thương chủ trì hoặc liên tịch hết hiệu lực pháp luật và được áp dụng kể từ ngày 05/11/2009.

Nội dung toàn văn Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP


BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 235/2004/QĐ-BTM

Hà Nội, ngày 26 tháng 2 năm 2004

 

QUYẾT ĐỊNH

CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI SỐ 0235/2004/QĐ-BTM NGÀY 26 THÁNG 02 NĂM 2004 VỀ VIỆC TRIỂN KHAI ĐIỀU 3 CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 29/2004/2NĐ-CP NGÀY 16/01/2004 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA BỘ THƯƠNG MẠI

BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI

Căn cứ Nghị định số 29/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 01 năm 2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thương Mại;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cơ cấu tổ chức của Bộ được thay đổi như sau:

a. Thành lập mới các tổ chức:

1. Cục quản lý cạnh tranh trên cơ sở ban Quản lý cạnh tranh.

2. Vụ Thị trường Châu Âu( gọi tắt là Vụ Khu vực 2) và Vụ Thị Trường Châu Mỹ(gọii tắt là Vụ Khu vực 3) trên cơ sở chia tách Vụ Chính sách thị trường các nước Châu Âu- Châu Mỹ.

3. Vụ Thương mại điện tử trên cơ sở Ban Công nghệ thông tin và thương mại điện tử.

4. Vụ Kế hoạch và Đầu tư trên cơ sở hợp nhất 03 Vụ: Kế hoạch thống kê, Đầu tư và Khoa học.

b. Đổi tên các tổ chức sau:

1. Vụ Chính sách thương nghiệp trong nước thành Vụ Chính sách thị trường trong nước.

2. Vụ Phát triển Thương nghiệp miền núi thành Vụ Thương mại miền núi và Mậu dịch biên giới.

3. Vụ Chính sách thị trường các nước khu vực Châu á- Thái Bình Dương thành Vụ Thịị trường Châu á- Thái Bình Dương (gọi tắt là Vụ Khu vực 1).

4. Vụ Chính sách thị trường các nước Châu phi, Tây nam á và Trung cận đông thành Vụ Thị trường Châu Phi, Tây á và Nam á (gọi tắt là Vụ Khu vực 4).

Điều 2. Các tổ chức mới được thành lập, đổi tên tại Điều 1 thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức theo quy định mới của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Các tổ chức khác tiếp tục thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức như hiện nay cho đến khi có quy định mới của Bộ trưởng Bộ Thương mại.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký; các quy định trước đây tráii với Quyết định này đều bị bãi bỏ.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Thủ trưởng các Vụ, Cục, Thanh tra Bộ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

Trương Đình Tuyển

(Đã ký)

 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 235/2004/QĐ-BTM

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu235/2004/QĐ-BTM
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành26/02/2004
Ngày hiệu lực26/02/2004
Ngày công báo17/06/2004
Số công báoSố 26
Lĩnh vựcBộ máy hành chính
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
Cập nhật2 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 235/2004/QĐ-BTM

Lược đồ Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu235/2004/QĐ-BTM
       Cơ quan ban hànhBộ Thương mại
       Người kýTrương Đình Tuyển
       Ngày ban hành26/02/2004
       Ngày hiệu lực26/02/2004
       Ngày công báo17/06/2004
       Số công báoSố 26
       Lĩnh vựcBộ máy hành chính
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 05/11/2009
       Cập nhật2 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản được căn cứ

           Văn bản hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 235/2004/QĐ-BTM chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức Bộ Thương mại hướng dẫn nghị định 29/2004/NĐ-CP