Quyết định 2358/QĐ-BCN

Quyết định 2358/QĐ-BCN năm 2006 về giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện do Bộ trưởng Bộ Công nghiệp ban hành

Nội dung toàn văn Quyết định 2358/QĐ-BCN giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều


BỘ CÔNG NGHIỆP
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2358/QĐ-BCN

Hà Nội, ngày 29 tháng 8 năm 2006

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO NHIỆM VỤ THỰC HIỆN XÁC NHẬN CHƯA ĐỦ ĐIỀU KIỆN CUNG CẤP ĐIỆN

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 55/2003/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công nghiệp;
Căn cứ Luật Điện lực ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Nghị định số 105/2005/NĐ-CP ngày 17 tháng 8 năm 2005 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện lực;
Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2003/TTLT-BCN-BNV ngày 29 tháng 10 năm 2003 của Bộ Công nghiệp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về công nghiệp ở địa phương;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Điều tiết điện lực,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao các Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện đối với lưới điện phân phối có cấp điện áp từ 35kV trở xuống tại địa phương theo đề nghị của đơn vị phân phối điện.

Điều 2. Khu vực được xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện là khu vực chưa có lưới điện phân phối hoặc lưới điện phân phối tại khu vực đó bị quá tải.

Việc xác nhận chưa đủ điều kiện cung cấp điện được thực hiện trên cơ sở quy hoạch phát triển điện lực đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, kế hoạch xây dựng lưới điện trong kỳ kế hoạch năm của đơn vị phân phối điện đã được phê duyệt và phải đảm bảo chất lượng điện năng theo quy định của Luật Điện lực và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm tổ chức thực hiện và sao văn bản xác nhận gửi về Cục Điều tiết điện lực để tổng hợp báo cáo Bộ Công nghiệp.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng thuộc Bộ, giám đốc Sở Công nghiệp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị phân phối điện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4,
- Tập đoàn Điện lực Việt Nam,
- Lưu: VT, ĐTĐL.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đỗ Hữu Hào

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 2358/QĐ-BCN

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu2358/QĐ-BCN
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành29/08/2006
Ngày hiệu lực29/08/2006
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcThương mại
Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
Cập nhật15 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 2358/QĐ-BCN

Lược đồ Quyết định 2358/QĐ-BCN giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều


Văn bản bị sửa đổi, bổ sung

  Văn bản liên quan ngôn ngữ

   Văn bản sửa đổi, bổ sung

    Văn bản bị đính chính

     Văn bản được hướng dẫn

      Văn bản đính chính

       Văn bản bị thay thế

        Văn bản hiện thời

        Quyết định 2358/QĐ-BCN giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều
        Loại văn bảnQuyết định
        Số hiệu2358/QĐ-BCN
        Cơ quan ban hànhBộ Công nghiệp
        Người kýĐỗ Hữu Hào
        Ngày ban hành29/08/2006
        Ngày hiệu lực29/08/2006
        Ngày công báo...
        Số công báo
        Lĩnh vựcThương mại
        Tình trạng hiệu lựcCòn hiệu lực
        Cập nhật15 năm trước

        Văn bản thay thế

         Văn bản được dẫn chiếu

          Văn bản hướng dẫn

           Văn bản được hợp nhất

            Văn bản gốc Quyết định 2358/QĐ-BCN giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều

            Lịch sử hiệu lực Quyết định 2358/QĐ-BCN giao nhiệm vụ thực hiện xác nhận chưa đủ điều

            • 29/08/2006

             Văn bản được ban hành

             Trạng thái: Chưa có hiệu lực

            • 29/08/2006

             Văn bản có hiệu lực

             Trạng thái: Có hiệu lực