Quyết định 236/QĐ-UB

Quyết định 236/QĐ-UB năm 1998 về điều chỉnh bổ sung Quy chế tạm thời quản lý hoạt động kiểm soát liên ngành cửa khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới và trong khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai theo Quyết định số 194/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998

Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai đã được thay thế bởi Quyết định 3424/QĐ-UBND năm 2008 danh mục văn bản Lào Cai lĩnh vực quản lý xuất nhập khẩu biên giới hết hiệu lực và được áp dụng kể từ ngày 13/11/2008.

Nội dung toàn văn Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai


ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 236/QĐ-UB

Lào Cai, ngày 21 tháng 9 năm 1998

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH BỔ XUNG QUY CHẾ TẠM THỜI QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG KIỂM SOÁT LIÊN NGÀNH CỬA KHẨU, HÀNG HÓA XUẤT NHẬP KHẨU, PHƯƠNG TIỆN XUẤT NHẬP CẢNH QUA CỬA KHẨU BIÊN GIỚI VÀ TRONG KHU VỰC KINH TẾ CỬA KHẨU TỈNH LÀO CAI THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 194/1998/QĐ-UB NGÀY 18/8/1998

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 21 tháng 6 năm 1994;

Căn cứ Quyết định số 194/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998 của UBND tỉnh Lào Cai về việc ban hành Quy chế tạm thời quản lý hoạt động kiểm soát liên ngành cửa khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới và trong khu vực kinh tế cửa khẩu Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay điều chỉnh bổ sung Điều 10 và Điều 12 Quy chế tạm thời quản lý hoạt động kiểm soát liên ngành cửa khẩu, hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện xuất nhập cảnh qua cửa khẩu biên giới và trong khu vực kinh tế cửa khẩu tỉnh Lào Cai, như sau:

Điều 10. Tổ chức các Trạm kiểm soát liên ngành quản lý các cửa khẩu gồm các lực lượng sau:

3. Tại cửa khẩu đường sắt ga liên vận quốc tế Lào Cai gồm các thành viên thuộc các đơn vị:

- Hải quan.

- Biên phòng.

- Kiểm dịch y tế.

- Kiểm dịch thực vật.

- Kiểm dịch động vật.

- Kho bạc.

- Thuế.

4. Tại các cửa khẩu phụ gồm các thành viên thuộc các đơn vị:

- Hải quan.

- Biên phòng.

- Kiểm dịch y tế.

- Kiểm dịch thực vật.

- Kiểm dịch động vật.

- Kho bạc.

- Thuế.

Điều 12. Nhiệm vụ cụ thể của các lực lượng làm nhiệm vụ tại trạm kiểm soát liên ngành các cửa khẩu:

3. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc đơn vị kiểm dịch y tế: Thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch y tế theo chức năng và thu nộp các khoản phí theo quy định hiện hành.

4. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc đơn vị kiểm dịch thực vật: Thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch thực vật theo chức năng và thu nộp các khoản phí theo các quy định hiện hành.

5. Nhiệm vụ của cán bộ thuộc đơn vị kiểm dịch động vật: Thực hiện nhiệm vụ kiểm dịch động vật theo chức năng và thu nộp các khoản phí theo các quy định hiện hành.

* Các điều khác trong bản Quy chế tạm thời ban hành kèm theo Quyết định số 194/1998/QĐ-UB ngày 18/8/1998 không thay đổi và có giá trị thực hiện.

Điều 2. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, Chỉ huy trưởng BCH Biên phòng tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh, Cục trưởng Cục thuế, Giám đốc Kho bạc nhà nước, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Chi cục trưởng Chi cục kiểm dịch thực vật vùng VIII, Trạm trưởng trạm kiểm dịch động vật Lào Cai, Thủ trưởng các ngành liên quan căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Nguyễn Quý Đăng

 

 

Đã xem:

Đánh giá:  
 

Thuộc tính Văn bản pháp luật 236/QĐ-UB

Loại văn bảnQuyết định
Số hiệu236/QĐ-UB
Cơ quan ban hành
Người ký
Ngày ban hành21/09/1998
Ngày hiệu lực21/09/1998
Ngày công báo...
Số công báo
Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2008
Cập nhật4 năm trước
Yêu cầu cập nhật văn bản này

Download Văn bản pháp luật 236/QĐ-UB

Lược đồ Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai


Văn bản liên quan ngôn ngữ

  Văn bản sửa đổi, bổ sung

   Văn bản bị đính chính

    Văn bản được hướng dẫn

     Văn bản đính chính

      Văn bản bị thay thế

       Văn bản hiện thời

       Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai
       Loại văn bảnQuyết định
       Số hiệu236/QĐ-UB
       Cơ quan ban hànhTỉnh Lào Cai
       Người kýNguyễn Quý Đăng
       Ngày ban hành21/09/1998
       Ngày hiệu lực21/09/1998
       Ngày công báo...
       Số công báo
       Lĩnh vựcXuất nhập khẩu
       Tình trạng hiệu lựcHết hiệu lực 13/11/2008
       Cập nhật4 năm trước

       Văn bản được dẫn chiếu

        Văn bản hướng dẫn

         Văn bản được hợp nhất

          Văn bản gốc Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai

          Lịch sử hiệu lực Quyết định 236/1998/QĐ-UB kiểm soát liên ngành cửa khẩu hàng hoá xuất nhập khẩu Lào Cai